Back to Top

In een dag op de hoogte van essentiële sprinklerkennis!

Steeds meer opdrachtgevers zijn zich er van bewust dat er iets te kiezen valt op het gebied van brandveiligheid. Ze realiseren zich dat de eisen in het Bouwbesluit zich beperken tot vluchtveiligheid en bescherming van buurpercelen. De keuze voor maatregelen om de schade te beperken, de bedrijfscontinuïteit te borgen en imagoschade te voorkomen is een eigen verantwoordelijkheid. 

Voordelen van sprinklers 
Op 17 mei 2022 organiseert de VSI, onderdeel van Federatie Veilig Nederland, het seminar ‘Waardering van sprinklers’. Tijdens het seminar wordt kennis aangereikt waarmee gebouweigenaren, adviesbureaus, architecten, brandweer en het bevoegd gezag, maar uiteraard ook vastgoedontwikkelaars, facilitair managers, de overheid en verzekeraars meer te weten komen over de toepassingen van sprinklers. 

Inschrijven

Brandveiligheid 
Brandveiligheid heeft toenemende aandacht gekregen. Alleen voldoen aan de wet- en regelgeving blijkt bij een calamiteit vaak niet toereikend. Dat het anders moet, daar zijn steeds meer opdrachtgevers het wel over eens, maar hoe doe je dat? Integrale brandveiligheid en risicogerichtheid blijkt lastig toe te passen. En uiteraard zijn er de economische aspecten die van belang zijn bij de keuze. 

Kennis delen 
Over actieve blussystemen, zoals sprinklers, blijken veel misverstanden te bestaan. In dit seminar gaan wij dieper in op onderwerpen hoe het gewenste brandveiligheidsniveau vast te stellen en te implementeren. 

Uiteraard komen de investeringen aan bod, maar ook de mogelijke besparingen! 

Met het seminar willen de organisatoren kennis en ervaringen delen en verbindingen leggen tussen de deelnemers. 

Doelgroep 
Gebouweigenaren, vastgoedontwikkelaars, facilitair managers, overheid (medewerkers ministerie, gemeenten, bouwplantoetsers), adviesbureaus, architecten, brandweer, verzekeraars en inspecteurs. 

Voorlopig programma 
Hieronder vindt u het (voorlopige) programma van het seminar ‘Waardering van sprinklers’. Nog niet het hele programma is bekend, maar de komende weken zal het programma verder worden gevuld. Hou dus regelmatig deze pagina in de gaten voor het meest actuele programma.

TijdTitel presentatieSprekerOrganisatie
09:00Inloop en ontvangst
09:30Welkom en openingBoele StaalFederatie Veilig Nederland
09:35Inleiding bij Sprinkler, gelijkwaardigheid en waarderingWim HaanDagvoorzitter
09:40Omgevingswet en kansenHajé van EgmondGeregeld BV
10:10Parkeergarages: sprinklerbeveiliging en branddetectie combineren?Ruud van HerpenFellow Fire Safety Engineering Tu/e
10:40Pauze
11:10Zijn we klaar voor de volgende fase in het Onderhoud en Certificering?Richard HoyerCIBV
11:40Reductiemogelijkheden constructieve brandveiligheid bij toepassing sprinklersRonald OldengarmDGMR
12:10Lunch
13:00Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van sprinklers Christiaan HuijbreghsAcuro
13:30Energietransitie Hans SevensternMarsh Netherlands
14:00Pauze
14:30Persoonlijke veiligheid met sprinklers | Stay in PlaceLieuwe de WitteNederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
15:00Innovaties: automatische magazijnenTom RocheFM Global
15:30Netwerkborrel
16:30Afsluiting

Kosten 
Kosten voor deelname bedragen € 100,- per persoon, exclusief BTW. 

Architecten, medewerkers van de overheid, zoals de brandweer en leden van de Federatie Veilig Nederland en VBE hebben voordeel en betalen € 50,-. 

Kosteloos annuleren kan tot 14 april 2022

Datum en locatie 
17 mei 2022 van 9:00 tot 17:30 uur 
Van der Valk Utrecht | Winthontlaan 4-6 | 3526 KV Utrecht 

Inschrijven

Sponsormogelijkheden 
Het is mogelijk het seminar te sponsoren. Kijk voor de mogelijkheden de speciale sponsorpagina.

Wilt u meer weten?
John van Lierop | T +31 (0)6 310 41 692 | E john@eurosprinkler.org

Sponsoren