Back to Top

Een sprinklerinstallatie moet bij brand goed functioneren. Hierbij speelt het inwendig leidingonderzoek een cruciale rol. Via de leidingen en sprinklerkoppen van de installatie moet er voldoende water op het vuur gebracht worden. Daarom worden sprinklerinstallaties regelmatig onderhouden, getest en geïnspecteerd. Onderdeel van het onderhoud is het inwendige leidingonderzoek. Het onderhoudsbedrijf maakt de installatie open en onderzoekt de inwendige staat van het leidingwerk. Op basis hiervan geeft de installateur een advies geven over maatregelen om het leidingwerk in goede staat te houden of te krijgen.

Afspraak over combineren van leidingonderzoek TB80 en leidinginspectie

De VSI en VIVB vinden het belangrijk dat gebruikers/eigenaren van sprinklerinstallaties op de hoogte zijn van de regels.

Wat is nu het verschil tussen inwendig leidingonderzoek en leidinginspectie? En misschien nog wel belangrijker, hoe kan de gebruiker/eigenaar de zaken goed regelen en combineren, zodat de overlast en kosten minimaal zijn?

De Verenigde Sprinkler installateurs (VSI) en de Vereniging van Inspectie-Instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) vinden het belangrijk dat gebruikers/eigenaren van sprinklerinstallaties op de hoogte zijn van de regels.

Ter verduidelijking hebben wij wat (aanvullende) informatie voor gebruikers/eigenaren van sprinklerinstallaties op een rij gezet. U kunt deze hier downloaden.