Back to Top

Andries Timmerman uit Zuidoostbeemster is eigenaar van een unieke verzameling van 2400 sprinklerkoppen, een hobby die hij bijna exclusief in Nederland uitoefent.

“De fascinatie voor sprinklers ontstond ruim 32 jaar geleden, toen ik tijdens mijn vrijwilligerswerk bij de gemeentelijke brandweer voor het eerst met sprinklers in aanraking kwam. Een excursie naar een chemische fabriek in Amsterdam, waar ze een sprinklersysteem in een nieuwe opslagloods installeerden, resulteerde in de allereerste sprinklerkop van mijn verzameling. Niet lang daarna breidde mijn collectie zich uit met enkele exemplaren, maar de significante groei van mijn verzameling begon pas echt na het ontdekken van een doos met 45 verschillende sprinklerkoppen op een rommelmarkt, waarvan de oudste dateerde uit 1938. Wat mijn hobby bijzonder maakt, is dat ik tot de zeer weinigen behoor die deze passie in Nederland delen. Ik ken slechts één andere verzamelaar met wie ik dubbelen kan uitwisselen. Voor zover ik weet, ben ik ook de enige ter wereld die zijn verzameling regelmatig tentoonstelt. zoals op het EFSN congres vorige jaar in de Amsterdamse RAI”. De collectie telt inmiddels ongeveer 2.400 stuks, met exemplaren die teruggaan tot het jaar 1894.