Back to Top

Een automatische sprinklerinstallatie is een brandblussysteem en heeft tot doel een brand op een willekeurige plaats in het beveiligde object in een vroeg stadium te detecteren, te signaleren en deze vervolgens automatisch te bestrijden, dan wel de brand zodanig onder controle te houden dat de blussing kan worden voltooid door eigen personeel met kleine blusmiddelen of door de brandweer.

Toepassingen

Voorbeelden van toepassingen van sprinklerinstallatiesMeer informatie:
Gelijkwaardige oplossing voor vergroten van brandcompartimentenNEN 6060 of NEN 6079
Vergroten van kans om een gebouw veilig te ontvluchten
Beperking van rookverspreiding, alternatieve invulling van eisen aan rookcompartimenten. NEN 6075 (concept revisie)
Gelijkwaardige oplossing voor het hoger en lager bouwen dan de grenzen van het Bbl; hoger dan 70 m of lager dan 8 m onder het meetniveauHoogbouwrichtlijn (SBR-Curnet)
Gelijkwaardige oplossing voor verlengen van de vluchtweglengteNEN 6060, TNO-vultijden model
Gelijkwaardige oplossing voor het toelaten van een lagere constructieve brandveiligheid van een gebouwRichtlijn ‘Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies’ (DGMR/Efectis)
Wettelijke verplichte maatregel of maatregel voor verkleinen van de risico’s van de opslag van gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)PGS14, PGS15, PGS37
Wettelijke verplichte maatregel in bepaalde parkeergarages onder slaapfuncties. 
Wettelijke verplichte maatregel voor het verkleinen van de risico’s van de vuurwerk (buffer)bewaarplaatsen en verkooppuntenopslagVuurwerkbesluit en Technisch Bulletin 60A “voorschriften voor vuurwerkopslag’
Compenserende maatregel voor objectbeveiliging en gevels. Exposure protectionTechnisch Bulletin 65A
Sprinklers als branddetectie in parkeergaragesOnderzoek gecombineerde functie van sprinklerbeveiliging en branddetectie in parkeergarages
Gelijkwaardige oplossing voor functiebehoud van transmissieweg van brandmeld- en ontruimingsinstallatiesNPR 2576
Gelijkwaardige oplossing voor een te lage weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
Gelijkwaardige oplossing voor het beperken van het aantal hulpverleners uit Bbl artikel 6.20 (Bouwbesluit 2012 7.11a)Toelichting Bbl
Bescherming van tunnelconstructies en persoonlijke veiligheid van tunnelgebruikers