Back to Top

Federatie Veilig Nederland (VSI) en EFSN werken in Nederland gezamenlijk aan de ontwikkeling van de markt voor actieve blussystemen.

John van Lierop is de Nederlandse vertegenwoordiger.

Onderliggende informatie is  beschikbaar voor de leden van de Federatie Veilig Nederland sectie Sprinklertechniek (VSI) en leden EFSN. Op verzoek zal de informatie worden toegezonden.

Informatie EFSN

  • Maandrapportages Alan Brinson
  • Maandrapportages John van Lierop
  • Vergaderingen EFSN
  • Het 5-jaren Businessplan van de landenmanager The Netherlands

Contact EFSN

Suggesties

Uw vragen en suggesties zijn welkom via john@eurosprinkler.org of +31 631 041 692
Meer weten? Zie de websitevan European Fire Sprinkler Network.