Back to Top
Technische bulletins TB 77C en TB 80-2024 voor commentaar

Voordat het CCV een (herzien) technisch bulletin publiceert, is er een commentaarronde zodat iedereen commentaar kan leveren en voorstellen kan doen om het technisch bulletin te verbeteren.
Per 15 april 2024 zijn twee concepten voor commentaar gepubliceerd: actualisatie en aanvulling van Technisch Bulletin 77B – Pompsets voor VBB-systemen en actualisatie en aanvulling van Technisch Bulletin 80-2021 – Beheer en onderhoud van watervoerende VBB-systemen.

Concept-TB 77C Pompsets voor VBB-systemen
Het concept-Technisch Bulletin 77C is vanaf 15 april 2024 gepubliceerd voor commentaar.

Het huidige Technisch Bulletin 77B is herzien. Paragraaf 4.5 over Zuigputten was gereserveerd maar nog niet geschreven. Daar is nu tekst toegevoegd. Daarnaast zijn in 4.6 en 4.7 paragrafen toegevoegd over zuigcondities voor de pomp en berekening van de watervoorraad. Hiermee zijn twee norminterpretaties omgezet naar duidelijke regelgeving.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om op enkele andere plaatsen in het Technisch Bulletin tekst in te korten of te verduidelijken. Alle wijzingen zijn het concept-Technisch Bulletin zijn in geel gemarkeerd. Tot 15 juli 2024 kun je met het commentaarformulier aanpassingsvoorstellen indienen bij het CCV. Alleen commentaar op de gewijzigde teksten wordt verwerkt.

Concept-TB 77C
Commentaarformulier TB 77C

Concept-TB 80-2024 Beheer en onderhoud van watervoerende VBB-installaties
Het concept-Technisch Bulletin 80-2024 is vanaf 15 april 2024 gepubliceerd voor commentaar.

In Technisch Bulletin 80-2024 Beheer en onderhoud van watervoerende VBB-systemen (TB 80:2024) staat hoe watervoerende brandblusinstallaties in Nederland worden beheerd en onderhouden. In TB 80-2024 zijn o.a. de beheers- en onderhoudsbepalingen toegevoegd uit TB 64B over blusschuimsystemen. Verder heeft TB 80-2024 betrekking op beheer en onderhoud van hogedruk watermistsystemen. Het nieuwe TB heeft daardoor een breder toepassingsgebied gekregen. Dat verbetert de samenhang in onderhoudsbepalingen en het aantal afzonderlijke TB’s neemt af. De verwachting is dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van onderhoud.

Tot 15 juli 2024 kun je met het commentaarformulier aanpassingsvoorstellen indienen bij het CCV.

Concept-TB 80-2024
Commentaarformulier TB 80-2024

Bron: https://hetccv.nl/keurmerken/brandbeveiliging/brandblusinstallaties/commentaar-op-technische-bulletins/