Back to Top

  Naast het voldoen aan gelijkwaardigheid van eisen uit Bouwbesluit, kan de opdrachtgever meer brandveiligheidsdoelen hebben.

  Gelijkwaardigheid aan bouwbesluit

  Beperken van schade

  Bescherming bedrijfscontinuïteit

  Aansprakelijkheid

  Ondersteuning van de noodhulpverlening (BHV)

  Bescherming imago

  NEN-EN 12845 + NEN 1073: Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties

  NEN 2077: Sprinklers voor woonomgeving

  NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems

  NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary pumps

  VAS: Voorschrift voor Automatische Sprinklerinstallaties