Back to Top

Naast het voldoen aan gelijkwaardigheid van eisen uit Bouwbesluit, kan de opdrachtgever meer brandveiligheidsdoelen hebben.

Gelijkwaardigheid aan bouwbesluit

Beperken van schade

Bescherming bedrijfscontinuïteit

Aansprakelijkheid

Ondersteuning van de noodhulpverlening (BHV)

Bescherming imago

NEN-EN 12845 + NEN 1073: Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties

NEN 2077: Sprinklers voor woonomgeving

NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems

NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary pumps

VAS: Voorschrift voor Automatische Sprinklerinstallaties