Back to Top

De VSI streeft naar het verbeteren en het gebruik van de beschikbare instrumenten die bijdragen aan de kwaliteit en werkwijze van alle betrokkenen in het proces. Het gaat dan specifiek om de CCV-certificatieschema’s en de inspectieschema’s. 

Graag horen we als zaken beter kunnen of als de instrumenten in de praktijk niet goed gebruikt worden.  Middels dit formulier kunnen die problemen  of verbetervoorstellen aangemeld worden. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld!

Naam

Gegevens over het project

Project(Vereist)
Probleem heeft betrekking op(Vereist)
Probleem heeft betrekking op(Vereist)

Sectie-einde