Back to Top

In 2015 schakelden de gecertificeerde sprinklerinstallateurs over naar de Certificatieschema’s VBB-systemen. In de praktijk leidt dit wel eens tot vragen en onduidelijkheden. Middels dit formulier kunnen problemen aangemeld worden. We gebruiken deze informatie uiteraard vertrouwelijk om de werkwijze te verbeteren.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld!

  UPD

  Certificatieschema nieuwe sprinklerinstallatie

  Certificatieschema onderhoud sprinklerinstallatie

  Inspectieschema

  Overig (graag specificeren)

  Opdrachtgever

  Gebruiker

  Brandveiligheidsadviseur / UPD-opsteller

  Installateur

  Inspectie-Instelling