Back to Top
Concept technische bulletins voor commentaar

Op 1 mei 2020 zijn er 2 concept Technisch Bulletins voor commentaar verschenen. Het betreft concept Technisch Bulletin 77B Pompsets voor VBB-systemen en Concept TB 80-2020 Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties. Via het commentaarformulier kunt u tot 1 juli 2020 commentaar indienen.

Het huidige Technisch Bulletin 77A is herzien. Er is informatie toegevoegd uit andere Technische Bulletins (TB’s). Daarmee dekt concept TB77B nu zoveel mogelijk aspecten voor ontwerp en aanleg van watervoorzieningen voor VBB-systemen. Zodra TB 77B definitief is, komen de TB’s 62, 71A, 74B, 77A en het bij TB 77A horende Deskundigenrapport te vervallen. Zo zijn de onderhoudsbepalingen voor de watervoorziening zijn verplaatst naar concept-TB 80-2020 Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties.

Download hier de conceptversie TB77B
Commentaarformulier TB77B

Het concept Technisch Bulletin 80-2020 Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties is vanaf 1 mei 2020 gepubliceerd voor commentaar. In concept TB 80-2020 zijn de onderhoudsbepalingen voor de watervoorziening uit het huidige TB 77A overgenomen. TB 77A is herzien en beperkt zicht tot ontwerp en aanleg van watervoorzieningen voor VBB-systemen. Om te laten zien waar de onderhoudsbepalingen terecht zijn gekomen is concept TB 80-2020 tegelijk met concept-TB 77B voor commentaar gepubliceerd.

Download hier de conceptversie TB80-2020
Commentaarformulier TB80-2020

Het CCV publiceert Technische Bulletins voor sprinkler- en andere blusinstallaties (VBB-systemen), voor als de normen niet duidelijk genoeg zijn. 

Bron: hetccv.nl