Back to Top
Brandveiligheid in de zorg is een keuze!

Zorginstellingen hebben voordelen met een brandveiligheidsvisie.

Bewoners en patiënten van zorginstellingen zouden er vanuit mogen gaan dat de brandveiligheid in hun zorginstelling in orde is. Opvallend is dat veel zorginstellingen zich alleen door de wettelijke voorschriften laten leiden, terwijl zorginstellingen een ander doel hebben dan de wetgever. Denk daarbij aan bedrijfscontinuïteit en imago. VEBON-NOVB adviseert de toepassing een integrale risicobenadering, waarbij bewuste keuzes worden gemaakt voor het veiligheidsniveau. Daarnaast dient de inzet van een actief blussysteem sterk te worden overwogen, omdat een dergelijk systeem direct start met blussen alleen daar waar brand is, waardoor een brand geen kans krijgt zich te ontwikkelen.

Vergelijk sprinklers met de conventionele oplossing

Functionaliteit Compartimentering met gedeeltelijke detectie Compartimentering met volledige detectie Sprinklers
Detectie van brand Ja Ja Ja
Automatische alarmmelding Vertraagd Ja Ja
Lokaliseren van brand Vertraagd Ja Ja
Automatisch controleren/onderdrukken van brand Nee Nee Ja
Blussen van brand Nee Nee Meestal
Tegengaan branduitbreiding Nee Nee Ja
Verminderen hoeveelheid rook bij brand Nee Nee Ja
Reductie waterschade bij brand Nee Nee Ja
Reductie warmteontwikkeling bij brand Nee Nee Ja
Reductie rookontwikkeling bij brand Nee Nee Ja
Voorkomen brandoverslag naar andere verdiepingen Nee Nee Ja
Overbodig maken permanente bewaking Nee Nee Ja
Bescherming van de gebouwconstructie Nee Nee Ja
Evacuatie-omstandigheden overdag gewaarborgd Zeer twijfelachtig Twijfelachtig Ja
Evacuatie-omstandigheden nacht gewaarborgd Nee Zeer twijfelachtig Ja
Veilige toegang voor brandweer ter bestrijding brand Nee Twijfelachtig Ja
Reductie luchtvervuiling Nee Nee Ja
Economische criteria      
Bescherming continuïteit bedrijfsproces (operatiekamers, MRI, röntgen, laboratorium) Nee Nee Ja
Bouwkundige besparingen Nee Nee Ja
Lagere personele inzet bedrijfsnoodorganisatie Nee Nee Ja
Kostenbesparing functiebehoud bekabeling Nee Nee Ja
Schadereductie gebouw Nee Nee Ja
Schadereductie goederen en apparatuur Nee Nee Ja
Lagere verzekeringspremie Nee Nee Ja

 

Interessante publicaties over brandveiligheid in de zorg

 

Voorbeelden van zorginstelllingen voorzien van een actief blussystemen

VEBON-NOVB inventariseert de zorginstellingen van Nederland, voorzien van sprinkler- of watermistsytemen.
Neem contact met ons op voor suggesties en toevoegingen via john.van.lierop@vebon-novb.nl.

 

Vergelijking gesprinkler met ongesprinklerd!

Klik hier om met een demonstratiefilm uw mening te vormen.