Back to Top
Voordelen sprinklers: geef brand geen kans

Het artikel ‘Voordelen sprinklers: geef brand geen kans’ verscheen in juni 2017 in Brandveilig.com.

Partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen en bouwen van een (utiliteits)gebouw denken bij brandveiligheid vaak niet direct aan een actief blussysteem, zoals sprinklers of watermist. Toch ziet VEBON-NOVB een toename van het gebruik van sprinklers, doordat meer opdrachtgevers, adviseurs en de brandweer de voordelen op waarde weten te schatten. Denk aan lichtere draagconstructies, minder en langere vluchtwegen en een veiligere woonomgeving.