Back to Top
Seminar ‘Gelijkwaardigheid en Waardering Sprinklers’

Steeds meer opdrachtgevers zijn zich bewust dat er iets te kiezen valt op het gebied van brandveiligheid. Ze realiseren zich dat de eisen in het Bouwbesluit zich beperken tot vluchtveiligheid en bescherming van buurpercelen. De keuze voor maatregelen om de schade te beperken, de bedrijfscontinuïteit te borgen en imagoschade te voorkomen, is een eigen verantwoordelijkheid.

De voordelen van sprinklers

Op 23 januari 2019 organiseert de VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek (VSI) het seminar ‘Gelijkwaardigheid en waardering van sprinklers’. Tijdens het seminar gaan we in op de toepassingen van sprinklers, waarmee aan gebouweigenaren, adviesbureaus, architecten, brandweer en het bevoegd gezag, maar ook aan vastgoedontwikkelaars, facilitair managers, de overheid en verzekeraars een schat aan informatie wordt geboden.

 

 

 

 

sprinkler

 

Brandveiligheid
Brandveiligheid heeft toenemende aandacht gekregen. Alleen voldoen aan de wet- en regelgeving blijkt bij een calamiteit vaak niet toereikend. Dat het anders moet, daar zijn steeds meer opdrachtgevers het wel over eens, maar hoe doe je dat? Integrale brandveiligheid en risicogericht worden blijkt lastig toe te passen. En uiteraard zijn er de economische aspecten die van belang zijn bij de keuze.

Kennis delen
Over actieve blussystemen zoals sprinklers blijken veel misverstanden te bestaan. In dit seminar doet u kennis op om het gewenste brandveiligheidsniveau te kunnen vaststellen en te implementeren. Uiteraard wordt ingegaan op de investeringen, maar ook op de mogelijke besparingen! Met het seminar willen de organisatoren de huidige kennis en ervaringen delen en verbindingen leggen tussen de deelnemers.

Doelgroep
Gebouweigenaren, Vastgoedontwikkelaars, Facilitair managers, Overheid (Ministerie, gemeenten; bouwplantoetsers), adviesbureaus, architecten, brandweer, verzekeraars en inspecteurs.

Zet het vast in uw agenda: Seminar Gelijkwaardigheid en Waardering Sprinklers

(Voorlopig) Programma
Aan het definitieve programma wordt nog gewerkt, maar de volgende sprekers zullen in ieder geval een presentatie verzorgen:
• Wico Ankersmit – Vereniging Bouw en Woningtoezicht
• Maarten de Groot – Altavilla
• Ruud van Herpen – Nieman – Persoonlijke veiligheid met sprinklers
• Christiaan Huijbreghs – Incendio – Meer aandacht voor de effecten van brand, dan voor de kansbenadering
• Tom de Nooij – Riskonet – Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van sprinklerinstallaties
• Ronald Oldengarm – DGMR – Richtlijn lichtere constructie met sprinklers
• Rini de Rooij – FM Global – Ontwikkelingen en trends; het perspectief vanuit verzekeraars

Sponsoring
Heeft u interesse in sponsoring van het seminar? Vult u dan het sponsorformulier in.
U heeft een sponsortafel voor € 1.250,- incl. gratis deelname met 1 deelnemer
VEBON-NOVB (VSI) ontvangen een korting van € 250,- en betalen € 1.000,-.

Reserveer nu vast uw plaats en meld u aan!

Lid van:
Geen lidVBEVEBON-NOVBBeide

Werkt bij leden van sectie sprinklertechniek VSI?

(1e twee gratis; daarna 50% korting)

Factuuradres

Opmerkingen:

Sponsor?

Heeft u gekozen voor sponsoring? Klik dan na verzending van het formulier hier.