Back to Top
Seminar ‘Gelijkwaardigheid en Waardering Sprinklers’ | 23 januari 2019

Steeds meer opdrachtgevers zijn zich bewust dat er iets te kiezen valt op het gebied van brandveiligheid. Ze realiseren zich dat de eisen in het Bouwbesluit zich beperken tot vluchtveiligheid en bescherming van buurpercelen. De keuze voor maatregelen om de schade te beperken, de bedrijfscontinuïteit te borgen en imagoschade te voorkomen, is een eigen verantwoordelijkheid.

De voordelen van sprinklers

Op 23 januari 2019 organiseerde de VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek (VSI) het seminar ‘Gelijkwaardigheid en waardering van sprinklers’. Tijdens het seminar werd ingegaan op de toepassingen van sprinklers, waarmee aan gebouweigenaren, adviesbureaus, architecten, brandweer en het bevoegd gezag, maar ook aan vastgoedontwikkelaars, facilitair managers, de overheid en verzekeraars een schat aan informatie wordt geboden. 


Brandveiligheid

Dat het anders moet met brandveiligheid, daar zijn steeds meer opdrachtgevers het wel over eens, maar hoe doe je dat? Integrale brandveiligheid en risicogericht worden blijkt lastig toe te passen. En uiteraard zijn er economische aspecten die van belang zijn bij de keuze.

Kennis delen
Over actieve blussystemen zoals sprinklers blijken veel misverstanden te bestaan. In dit seminar doet u kennis op om het gewenste brandveiligheidsniveau te kunnen vaststellen en te implementeren. Uiteraard wordt ingegaan op de investeringen, maar ook op de mogelijke besparingen! Met het seminar willen de organisatoren de huidige kennis en ervaringen delen en verbindingen leggen tussen de deelnemers.

Doelgroep
Gebouweigenaren, Vastgoedontwikkelaars, Facilitair managers, Overheid (Ministerie, gemeenten; bouwplantoetsers), adviesbureaus, architecten, brandweer, verzekeraars en inspecteurs.

Programma
De volgende inspirerende praktijksprekers verzorgden een presentatie tijdens het seminar.  De hand-outs van hun presentaties zijn te downloaden.

Presentatie Spreker Organisatie
     
Perspectief van gemeenten en ervaringen met gelijkwaardigheid Wico Ankersmit Vereniging Bouw en Woningtoezicht
Bekijk ook de Handreiking brandveiligheid ouderen    
Reductiemogelijkheden constructieve brandveiligheid bij toepassing sprinklers Ronald Oldengarm DGMR
Bekijk ook de richtlijn ‘Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies’    
Welke mogelijkheden bieden sprinklers voor het architectonisch ontwerp, een praktijk case Menno Top LA | Architecten Ingenieurs
Persoonlijke veiligheid met sprinklers Ruud van Herpen Nieman Raadgevende Adviseurs / Fellow Fire Safety Engineering Tu/e
Bekijk ook het rapport ’Waardering sprinklersvoor vluchtveiligheid’    
Gelijkwaardige oplossingen in de praktijk Maarten de Groot Altavilla
Een brandrisico: een kans of effectbenadering? Oplossingen Christiaan Huijbreghs Incendio
Een goed beschermde locatie – visie van een verzekeraar Rini de Rooij FM Global
Bekijk ook de FM Global brochure    
Invloed van sprinklers op beheersbaarheid van een brand, persoonlijke veiligheid en de inzet van de brandweer Ruud van Liempd Brandweeracademie/Instituut Fysieke Veiligheid
Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van sprinklerinstallaties Tom de Nooij Bekijk ook de FM Global brochure

Sponsoren

Aqua +
AquaSecurity
De Groot Installatiegroep
Engineered Fire Piping
Fire Technology B.V.
Kuijpers beveiligingssystemen BV
Qualm aannemingsbedrijf
Rapidrop Global LTD
Tyco Building Services Products B.V. 
Unica Fire Safety
Van Walraven
Victaulic
Warmtebouw Utrecht BV

 

FOTOIMPRESSIE