Back to Top

Het CCV heeft in december 2020 een aantal documenten gepubliceerd die van belang zijn voor onder meer brandveiligheidadviseurs en sprinklerinstallateurs. 

1. Technisch bulletin 77B Pompsets voor VBB systemen

TB77 is geactualiseerd en gepubliceerd. In het nieuwe Technisch bulletin zijn een aantal eerder publicaties opgenomen en komen daarmee te vervallen voor nieuwe installaties. Het betreft:

  • TB 62 Collectieve Bluswatervoorziening
  • TB 70 Onderwaterpompen in sprinklerinstallaties
  • TB 71A Onderdrukbeveiliging in sprinklerinstallaties
  • TB 74B Toelichting op de voeding van elektrisch aangedreven sprinklerpompen
  • TB 77A Pompsets voor VBB-systemen en Deskundigenrapport bij TB 77A

Daarnaast is een aantal bepalingen voor het onderhoud aan pompsets overgeheveld naar TB 80 Beheer en onderhoud van VBB-systemen.

Download Technisch bulletin 77 B

2. Certificatieafspraak normering woningsprinklers

De scope van de VBB-certificatieschema‚Äôs is uitgebreid met de norm NEN-EN 16925. Deze nieuwe woningsprinklernorm vervangt op termijn de NEN 2077. 

Download certificatieafspraak 2020-04 / Normering sprinklers voor de woonomgeving

3. Certificatieafspraak versie onderhoudsnorm

De commissie van belanghebbenden heeft afspraken over de te gebruiken onderhoudsnorm die in de praktijk afwijkt van het moment van aanleg. Deze afspraak regelt dat voor gecertificeerd onderhoud de steeds de laatste versie van de onderhoudsnorm (of b.v. TB 80) moet worden toegepast.

Download certificatieafspraak 2020-05 / Versie van de onderhoudsnorm

4. Interpretatiebesluit componenten sprinklerinstallaties

In dit interpretatiebesluit zijn eisen ten aanzien van de keur van de componenten van sprinklerinstallaties volgens NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 vermeld. Dit is een op een aantal punten aangepaste versie van het eerdere besluit 2019-1 dat hiermee is komen te vervallen.

Download Interpretatiebesluit 2020-01