Back to Top
Sprinklers als branddetectie

Sprinklers worden steeds meer een standaardvoorziening in met name ondergrondse parkeergarages. Opdrachtgevers vragen zich regelmatig af of het mogelijk is de branddetectie te laten vervallen, immers de sprinklers detecteren ook brand. Omdat het ontbrak aan een algemene onderbouwing heeft de VSI onderzoek laten uitvoeren, zodat er meer kennis over het onderwerp beschikbaar is. 

De conclusie van het onderzoek is dat quick response sprinklerbeveiliging kan worden ingezet als automatische branddetectie voor de ontruimingsalarmering en onafhankelijk is van de afmetingen van de garage. Ook een beveiliging met een droge sprinklerinstallatie is toepasbaar, mits de tijdvertraging tussen sprinklermelding en water sproeien niet groter is dan 30s. 

Download hier het onderzoek (versie 2 november 2022).

Vragen over het onderzoek kunt u sturen naar John van Lierop.