Back to Top

Een sprinklerinstallatie moet bij brand goed functioneren. Hierbij speelt het inwendig leidingonderzoek een cruciale rol. Via de leidingen en sprinklerkoppen van de installatie moet er voldoende water op het vuur gebracht worden. Daarom worden sprinklerinstallaties regelmatig onderhouden, getest en geïnspecteerd. Onderdeel van het onderhoud is het inwendige leidingonderzoek. Het onderhoudsbedrijf maakt de installatie open en onderzoekt de inwendige staat van het leidingwerk. Op basis hiervan geeft de installateur een advies geven over maatregelen om het leidingwerk in goede staat te houden of te krijgen. 


Onderdeel van de inspectie is het vaststellen of de sprinklerinstallatie nog in staat is de minimaal vereiste prestatie-eisen te halen. De inspecteur beoordeelt de inwendige staat van het leidingwerk geen belemmeringen geeft. Hij werkt aan de hand van het CCV-protocol inwendige inspectie sprinklerinstallaties. Om de kosten en overlast voor de bedrijfsvoering te minimaliseren, kan het voor de opdrachtgever wenselijk zijn leidingonderzoek en leidinginspectie te combineren. Vaak maken opdrachtgever, onderhoudsbedrijf en inspectie-instelling een gezamenlijk plan van aanpak.

Eerder dit jaar verscheen het CCV-protocol inwendige inspectie sprinklerinstallaties 2.0. Al eerder verscheen de notitie ‘Leidingonderzoek en leidinginspectie van sprinklerinstallaties.

Informatie voor gebruikers/eigenaren van sprinklerinstallaties’

Bron het CCV