Back to Top
Kwalificaties gecertificeerde sprinklerinstallateurs

UPDATE 16 november 2023

Deze pagina bevat de actuele en nieuwe beroepscompetenties die gebruikt worden in de sprinklerindustrie.

Aan bedrijven die geregistreerd zijn voor het leveren van een gecertificeerd product of gecertificeerde dienst zijn eisen gesteld. Die eisen van kwalificaties van de gecertificeerde installateurs staan in de ‘CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties’ en ‘CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-installaties’. Zie de website van het CCV.

Aankomende wijzigingen
De VSI heeft in 2019 het initiatief genomen om de beschrijving van de eindtermen van de verschillende beroepen van de sprinklerindustrie te verbeteren. Daarbij is gekozen voor de taxonomie die standaard is in het reguliere onderwijs en worden kennis en vaardigheden veel specifieker benoemd. 

In de aankomende certificatieschema’s zijn de kwalificaties niet opgenomen en wordt verwezen naar deze website en op termijn naar een onafhankelijke beheerder. 

Actuele competenties
Op dit moment zijn de volgende Beroepscompetentieprofielen beschikbaar: 

Nieuwe competenties 
Voor de nieuwe VBB-schema’s werkt de VSI aan nieuwe competenties die als basis dienen voor de kwaliteitsborging van gecertificeerde sprinklerbedrijven. Onderstaande competenties hebben nog geen formele status, maar kunnen door opleiders gebruikt worden voor ontwikkeling van opleidingen.

Voor een overzicht van de competenties download het Competentie overzicht sprinkler, versie 8 november 2023.

Op 29 november 2021 zijn de definitieve beroepscompetenties voor Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek verschenen. De opleiders, examencommissie, de Exameninstituten en de VSI hebben met elkaar afgesproken dat de nieuwe profielen gebruikt gaan worden bij de opleidingen en de examens. In mei 2022 en december 2022 zijn de eerste examens van respectievelijk Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek afgenomen en worden de examens voor aankomend Technicus en Technicus Sprinklertechniek uitgefaseerd. 

Ontwikkelingen 

Losse competenties
Een aantal competenties zijn losse competenties die geen onderdeel vormen van een competentieprofiel. 

In concept is beschikbaar: Kwalificaties leidingonderzoek sprinklerinstallaties

Uw aanvullingen op (concept)versies wordt op prijs gesteld. Stuur uw commentaar aan john.van.lierop@federatieveilignederland.nl.