Back to Top
Kwalificaties gecertificeerde sprinklerinstallateurs

Deze pagina bevat de actuele beroepscompetenties die gebruikt worden in de sprinklerindustrie.

Aan bedrijven die geregistreerd zijn voor het leveren van een gecertificeerd product of gecertificeerde dienst zijn eisen gesteld. Die eisen van kwalificaties van de gecertificeerde installateurs staan in de ‘CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties’ en ‘CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-installaties’. Zie https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/brandblussystemen/

De VSI heeft in 2019 het initiatief genomen om de beschrijving van de eindtermen van de verschillende beroepen van de sprinklerindustrie te verbeteren. Daarbij is gekozen voor de taxonomie die standaard is in het reguliere onderwijs en worden kennis en vaardigheden veel specifieker benoemd. 

De Commissie van Belanghebbende brand (CvB) steunt het initiatief en ziet graag dat de beroepscompetenties worden geborgd in de VBB-certificatieschema’s. De CvB heeft 2 februari 2021 ingestemd met certificatieafspraak dat een diploma op basis van de toetstermen uit het beroepscompetentieprofielen (Junior) Engineer Sprinklertechniek aan dat een persoon heeft voldaan aan de kenniseisen die worden gesteld aan de functies die verwijzen naar de eindtermen voor Aankomend Sprinklertechnicus. Zie https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/brandblussystemen/

Actuele kwalificaties

Op dit moment zijn de volgende Beroepscompetentieprofielen beschikbaar: 

Voor een overzicht van de competenties download het Competentie overzicht sprinkler

Opleidingen en examens

Op 29 november 2021 zijn de definitieve beroepscompetenties voor Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek verschenen. De opleiders, examencommissie, de Exameninstituten en de VSI hebben met elkaar afgesproken dat de nieuwe profielen gebruikt gaan worden bij de opleidingen en de examens.  In mei 2022 en december 2022 zullen daardoor de eerste examens van respectievelijk Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek worden afgenomen en worden de examens voor aankomend Technicus en Technicus Sprinklertechniek gestopt. 

Ontwikkelingen 

De VSI rond in 2022 de Beroepscompetentieprofielen van andere functies af.  

Uw commentaar op onderstaande conceptversies wordt op prijs gesteld.
Stuur uw commentaar uiterlijk 15 augustus 2022 aan john.van.lierop@federatieveilignederland.nl.

Op zichzelfstaande competenties

Een aantal competenties staat op zichzelf en vormt geen onderdeel van een competentieprofiel.
In concept is beschikbaar: Kwalificaties leidingonderzoek sprinklerinstallaties.

Uw commentaar deze conceptversie wordt op prijs gesteld.
Stuur uw commentaar uiterlijk 15 september 2022 aan john.van.lierop@federatieveilignederland.nl.

Meer weten? Neem contact met ons op via john@eurosprinkler.org.