Back to Top
Kwalificaties gecertificeerde sprinklerinstallateurs

UPDATE 22 februari 2023

Deze pagina bevat de actuele en nieuwe beroepscompetenties die gebruikt worden in de sprinklerindustrie.

Aan bedrijven die geregistreerd zijn voor het leveren van een gecertificeerd product of gecertificeerde dienst zijn eisen gesteld. Die eisen van kwalificaties van de gecertificeerde installateurs staan in de ‘CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties’ en ‘CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-installaties’.
Zie https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/brandblussystemen/

De VSI heeft in 2019 het initiatief genomen om de beschrijving van de eindtermen van de verschillende beroepen van de sprinklerindustrie te verbeteren. Daarbij is gekozen voor de taxonomie die standaard is in het reguliere onderwijs en worden kennis en vaardigheden veel specifieker benoemd. 

De Commissie van Belanghebbende brand (CvB) steunt het initiatief en ziet graag dat de beroepscompetenties worden geborgd in de VBB-certificatieschema’s. De CvB heeft 2 februari 2021 ingestemd met certificatieafspraak dat een diploma op basis van de toetstermen uit het beroepscompetentieprofielen (Junior) Engineer Sprinklertechniek aan dat een persoon heeft voldaan aan de kenniseisen die worden gesteld aan de functies die verwijzen naar de eindtermen voor Aankomend Sprinklertechnicus.
Zie https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/brandblussystemen/

Actuele competenties

Op dit moment zijn de volgende Beroepscompetentieprofielen beschikbaar: 

Nieuwe competenties 
Voor de nieuwe VBB-schema’s werkt de VSI aan nieuwe competenties die als basis dienen voor de kwaliteitsborging van gecertificeerde sprinklerbedrijven. Onderstaande Competenties hebben og geen formele status, maar kunnen door opleiders gebruikt worden voor ontwikkeling van opledingen. 

Voor een overzicht van de competenties download het Competentie overzicht sprinkler, versie 22 februari 2023.

Op 29 november 2021 zijn de definitieve beroepscompetenties voor Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek verschenen. De opleiders, examencommissie, de Exameninstituten en de VSI hebben met elkaar afgesproken dat de nieuwe profielen gebruikt gaan worden bij de opleidingen en de examens.  In mei 2022 en december 2022 zullen daardoor de eerste examens van respectievelijk Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek worden afgenomen en worden de examens voor aankomend Technicus en Technicus Sprinklertechniek gestopt. 

Ontwikkelingen 

De VSI rond in 2023 de Beroepscompetentieprofielen van andere functies af.  

Losse competenties

Een aantal competenties zijn losse competenties die geen onderdeel vormen van een competentieprofiel. 
In concept is beschikbaar: Kwalificaties leidingonderzoek sprinklerinstallaties

Uw aanvullingen op (concept)versies wordt op prijs gesteld. Stuur uw commentaar naar john.van.lierop@federatieveilignederland.nl.