Back to Top
Kwalificaties gecertificeerde sprinklerinstallateurs

UPDATE 31 mei 2024

Deze pagina bevat de actuele en nieuwe beroepscompetenties die gebruikt worden in de sprinklerindustrie.

Aan bedrijven die geregistreerd zijn voor het leveren van een gecertificeerd product of gecertificeerde dienst zijn eisen gesteld. Die eisen van kwalificaties van de gecertificeerde installateurs staan in de ‘CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties’ en ‘CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-installaties’. Zie de website van het CCV.

Aankomende wijzigingen
De VSI heeft in 2019 het initiatief genomen om de kwalificaties van de verschillende beroepen in de sprinklerindustrie te verbeteren. Daarbij is gekozen voor de taxonomie die standaard is in het reguliere onderwijs en worden kennis en vaardigheden veel specifieker benoemd. In de beroepscompetentieprofielen is een beschrijving van de functie met de competenties en toetstermen opgenomen.

In de aankomende CCV-certificatieschema’s 5.0 zijn de kwalificaties geen onderdeel van de schema’s en wordt verwezen naar deze website. Nog niet alle ontwikkelde beroepscompetentieprofielen zijn opgenomen. De bedoeling is dat deze in versie 6.0 opgenomen worden. Hiermee vormen de profielen een basis voor de toekomstige kwalificaties en opleidingen.

Actuele competenties
Op dit moment zijn de volgende Beroepscompetentieprofielen voor CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties 4.0 in gebruik:

Aankomende competenties 
Voor het nieuwe CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties 5.0 zijn de volgende beroepscompetentieprofielen van toepassing:

Voor deelgebied ‘ontwerp en leveren hogedruk watermistinstallaties’ gelden de extra voorwaarden:

Voor het nieuwe CCV-certificatieschema Onderhoud VBB installaties 5.0 zijn de volgende beroepscompetentieprofielen van toepassing:

Voor deelgebied ‘onderhoud hogedruk watermistinstallaties’ geldt de extra voorwaarde:

Losse competenties
Een aantal competenties zijn losse competenties die geen onderdeel vormen van een competentieprofiel. Het betreft :

Vrijwillige competenties CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties:

Voor een overzicht van de competenties download het Competentie overzicht sprinkler, versie 28 juni 2024.

Uw wijzigingsvoorstellen of verbetersuggesties worden op prijs gesteld. Stuur een mail naar john.van.lierop@federatieveilignederland.nl.