Back to Top

Een sprinklerinstallatie zorgt er voor dat een brand zeer beperkt blijft en in de meeste gevallen automatisch wordt geblust. Een sprinklerinstallatie is een intrinsiek duurzame optie, omdat gebouwen niet kunnen afbranden, waardoor de uitstoot van schadelijke rookgassen wordt geminimaliseerd, kostbare grondstoffen behouden blijven en de bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd. Het installeren en operationeel houden van een sprinklerinstallatie kost uiteraard grondstoffen, energie en water. Door een sprinklerinstallatie slimmer uit te voeren, maar ook door de installatie te combineren met andere toepassingen, dragen ze bij aan verduurzaming.

Lees het hele redactionele artikel met de verschillende opties op een rij, zoals verschenen in Brandveilig.com van november 2021.