Back to Top
Actualisatie kwalificaties gecertificeerde sprinklerinstallateurs

In de CCV-certificatieschema’s VBB-systemen staan de voorwaarden voor certificatie. Een onderdeel betreft de organisatie en de verantwoordelijkheden van de VBB-leverancier en specifiek de kwalificaties. De VSI kent gecertificeerde lidbedrijven en heeft het initiatief genomen voorstellen te maken en voor te leggen aan de Commissie van Belanghebbenden Brand. Doel: de kwalificaties te verbeteren en uit te breiden. Daarbij is gekozen voor de taxonomie die standaard is in het reguliere onderwijs en kennis en vaardigheden worden specifieker benoemd door gebruik te maken van toetstermen. 

De volgende Beroepscompetentieprofielen zijn beschikbaar: 

Voor een overzicht van de competenties download het Competentie overzicht sprinkler 20210120 

Ontwikkelingen 

De VSI zal in 2021 en 2022 verder werken aan de Beroepscompetentieprofielen van andere functies, zoals: Projectleider, Leidinggevend monteur, 1e monteur, Monteur, Onderhouds-coördinator, Onderhoudsmonteur, testmonteur en In bedrijfsteller.

Meer weten? Neem contact met ons op via john@eurosprinkler.org.