Back to Top
Wat is een sprinklerinstallatie?

Een sprinklerinstallatie is een automatisch brandblussysteem dat een brand geheel automatisch, zonder tussenkomst van mensen, snel en effectief bestrijd. Daardoor zullen de gevolgen van een brand minimaal zijn. Sprinklers beschermen gebouwen, mensen en ook het milieu tegen de gevolgen van brand. Ze maken veilig vluchten mogelijk en zorgen ervoor dat de (bedrijfs)processen minimaal worden verstoord door de gevolgen van brand. Sprinklers zijn zo effectief omdat ze een brand detecteren en geheel automatisch, zonder tussenkomst van mensen starten met blussen, alleen daar waar het brandt. Daardoor zullen de gevolgen van een brand minimaal zijn. De meeste branden worden automatisch geblust. Sprinklers reageren alleen op de warmte van een brand, niet op bijvoorbeeld sigarettenrook.

 

Een sprinklersysteem bestaat uit sprinklerkoppen, sprinklerleidingen, alarmkleppen en een watervoorziening. De sprinklerkoppen zijn in een patroon onder het plafond aangebracht. De sprinklerkoppen zijn gesloten met een ‘glasbulb’ of ‘fussible link’ (een hittegevoelig element) dat exact bij een bepaalde temperatuur knapt en zorgt dat het water de brand bestrijdt. Sprinklerkoppen komen voor in meerdere soorten en maten, afgestemd op de meest uiteenlopende omstandigheden.

 

Nadat een sprinklerkop door hitte opent, zorgt het achterliggende systeem voor aanvoer van bluswater. Dat wordt met pompen en motoren betrokken uit de waterleiding, eigen tanks of uit open water. Voor sprinklersystemen zijn diverse ontwerpnormen op de markt.

 

Sprinklersystemen bieden een hoog veiligheidsniveau in de BIO-maatregelenmix. Ook wanneer puur wordt uitgegaan van het wettelijk minimum (Bouwbesluit), zal met inzet van actieve blussystemen op basis van gelijkwaardigheid aan veel functionele eisen zijn voldaan. Met onder meer versoepeling van de eisen voor brandcompartimenten en vluchtwegen als gevolg.