Back to Top
Waarom sprinklers toepassen?

Keuzes dienen gebaseerd te worden op feiten.

 

De belangrijkste argumenten om voor sprinklers te kiezen:

 • Effectiviteit
  Ruim een kwart van alle branden wordt met één sprinkler geblust. En nog eens 25% met twee sprinklers. Slechts in 20% van de gevallen komen meer dan 10 sprinklers in actie.
 • Bedrijfszekerheid
  Sprinklers gaan alleen sproeien wanneer ze moeten sproeien; bij brand. Dan doen ze hun werk perfect. In de meeste gevallen is de brand geblust wanneer de brandweer arriveert.
 • Reactiesnelheid
  Na detectie van een (beginnende) brand treden sprinklers direct in werking. Het brandje krijgt daardoor geen kans om uit te groeien tot een vuurzee.
 • Bedrijfscontinuïteit
  Bij een brand wordt uw bedrijfscontinuïteit nauwelijks verstoord daar de brand tot een klein gebied beperkt blijft. Behoud van uw klanten en werkgelegenheid is het gevolg.
 • Imago
  Kan worden gebruikt als marketingstrategie naar uw potentiële klanten. Bescherming van uw imago.
 • Milieu
  Biedt bescherming van de mens en het milieu. Bedenk dat vaak de meeste slachtoffers optreden door de giftige rookgassen die bij een brand ontstaan. De sprinklers zorgen door de koelende werking dat deze gassen niet echt ontstaan. Omdat de brand klein in omvang blijft, is ook de schade aan het milieu beperkt.
 • Logistieke vrijheid
  Het Bouwbesluit schrijft voor hoe groot een compartiment mag zijn, maar de sprinklerinstallatie biedt vaak een gelijkwaardig alternatief om veel grotere compartimenten te bouwen. Dit biedt bij bijvoorbeeld een distributiecentrum veel logistieke voordelen, vrijheid van indeling en flexibiliteit van de bedrijfsprocessen.
 • Prijs-prestatieverhouding
  Bij installatie van sprinklers in nieuwbouw liggen de kosten tussen € 25 en € 50 per m2. Daarvoor krijgt u een waterdichte brandbeveiliging. Vloerbedekking is duurder.
 • Minimale schade
  Grote brandschade wordt voorkomen en doordat vaak al één of twee sprinklers de brand blussen, blijft ook de waterschade beperkt.
 • Bouwkundige vrijheid
  Installatie van sprinklers maakt bouwvormen en -indelingen mogelijk die anders uit veiligheidsoverwegingen niet denkbaar waren geweest (atriumbouw, minder brandmuren).
 • Aanzienlijke besparingen
  Een sprinklerinstallatie kan bouwkundige voorzieningen voor brandveiligheid overbodig maken. In grote magazijnen bijvoorbeeld kan dat tonnen schelen. En … verzekeraars berekenen doorgaans lagere premies voor de brandverzekering.
 • Betrouwbare melding
  Door zijn eenvoud treden geen ongewenste meldingen op naar de brandweer, zoals dat bij bijvoorbeeld rookdetectie wel het geval is. Dus geen rekeningen voor onterecht uitrukken van de brandweer.
 • Bluswater
  De publieke bluswatervoorziening is steeds vaker ontoereikend om uw brand te bestrijden.