Back to Top
Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging gepubliceerd

Het CCV heeft op 1 mei 2018 het CCV-certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging 1.0 gepubliceerd. 

Na jarenlang werk door een groep deskundigen is het mogelijk om als opsteller van uitgangspuntendocumenten (UPD), Programma’s van eisen (PvE) e.d. beoordeeld te worden voor het opstellen van gecertificeerde UPD’s op basis van een CCV certificatieschema. Positief beoordeelde UPD opstellers zullen daarmee te vinden zijn op de CCV website waar alle leveranciers van CCV-gecertificeerde producten en diensten kunnen worden gevonden.

 

Scope van certificatie

Organisaties kunnen zich laten certificeren voor het opstellen van:

  • Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging
  • Specificaties brandbeveiliging

Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging bevat o.a. de beschrijving van de situatie, de brandveiligheidsrisico’s, het doel van de brandbeveiliging, de gemaakte keuzes en een of meerdere specificaties brandbeveiliging.

Een specificatie brandbeveiliging is de invulling van het uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor een installatietechnische maatregel, de bouwkundige of de organisatorische maatregelen en is onderdeel van het uitgangspuntendocument brandbeveiliging.

 

Model IBB

Het CCV-certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging past goed in het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken. Dat model biedt een samenhangend denkkader voor het nemen en in stand houden van brandbeveiligingsmaatregelen.

 

Lees meer op de site van het CCV