Back to Top
TNO Rapport Automatische Brandbestrijding langdurige zorg
Sprinkler- en watermistinstallaties als gelijkwaardige oplossing in de zorg!

Vooral binnen de langdurige zorg is in organisatorisch opzicht de beschikbaarheid van voldoende én permanent aanwezig personeel en/of bedrijfshulpverleners voor veel zorginstellingen een bron van zorg.

 
Uitgave mei 2012