Back to Top
Technische bulletins Schuimbijmengsystemen en Exposure protection ter commentaar

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de concepten van het Technisch Bulletin 64C en het Technisch Bulletin XX gepubliceerd. Het is tot 1 februari 2023 mogelijk om commentaar in te dienen voor deze Technische Bulletins (TB’s) voor blussystemen.

Voordat het CCV een (herzien) technisch bulletin publiceert, is er een commentaarronde zodat iedereen input kan leveren en voorstellen kan doen om het technisch bulletin te verbeteren.

Concept-TB 64C Schuimbijmengsystemen

Het huidige Technisch Bulletin 64B is herzien. Een aantal bepalingen gaf aanleiding tot misverstanden. Dat is in concept-TB 64C opgelost. Verder is er sinds publicatie van TB 64B in 2012 meer aandacht ontstaan voor onderhoud van VBB-installaties. Zo is in 2017 TB 80 gepubliceerd. TB 64B en TB 80 weken onderling nogal af. In de herziening is dat rechtgetrokken. Nieuw is dat concept-TB64C qua testprotocol volledig opnieuw is opgebouwd op basis van twee pijlers: bijmengtesten met een bijmengtoestel en bijmengtesten zonder een bijmengtoestel.

Tot 1 februari 2023 kun je met het commentaarformulier TB 64C aanpassingsvoorstellen indienen.

Concept-TB XX Exposure protection

Exposure protection is bedoeld om in geval van een brand buiten het beveiligde gebouw de kans op branddoorslag of -overslag bij een gevel te verkleinen. Dat kan met het aansproeien van buitenrisico’s of het koelen van de gevel. De regels voor het ontwerp van de sprinklerinstallatie die in de exposure protection moet voorzien zijn echter gebrekkig en soms onduidelijk. Dat maakt het moeilijk om vast te stellen of de exposure protection doeltreffend is. Concept-TB XX beoogt, dat voor 2 categorieën brandrisico’s (Categorie I: o.a. vuilcontainers (tot 3 m3) en fietsenstallingen, Categorie II : o.a. vrachtwagens aan loading docks) te verbeteren.

Tot 1 februari 2023 kun je met het commentaarformulier TB XX  aanpassingsvoorstellen indienen

Bron: Het CCV