Back to Top
Technisch Bulletin 80 ‘Beheer en onderhoud’ geactualiseerd

Op 15 juni 2021 heeft de Commissie van Belanghebbenden Brand van het CCV het Technisch Bulletin 80-2021 ‘Beheer en onderhoud van watervoerende blussystemen’ goedgekeurd.

Het concept-Technisch Bulletin 80-2020 Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties is 1 april 2020 gepubliceerd voor commentaar. Ruim 20 commentaargevers hebben samen meer dan 350 voorstellen voor aanpassing ingediend.

TB 80 uit 2017 is beperkt tot beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties. Ook andere watervoerende vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) hebben onderhoud nodig, en in TB 80 ontbrak het voor deze typen installaties aan beheers- en onderhoudsbepalingen. Dat was een belangrijke aanleiding om onderhoudszaken van de andere installaties te integreren. In april 2019 is de CvB Brand akkoord gegaan met de opdracht voor integratie van onderhoudsbepalingen uit andere TB’s en in het bijzonder TB 77B watervoorziening, in TB 80.

Technische Bulletins
Technische Bulletins (TB’s) hebben betrekking op sprinklertechnische onderwerpen waarvoor geen of ontoereikende normen of voorschriften zijn, en waaraan in de praktijk van certificatie en inspectie wel behoefte is. Zij worden opgesteld volgens een procedure die in 2012 is afgesproken, en die inhoudt dat de CvB Brand (eventueel op voorstel van het Deskundigenpanel) voor aanpassing en ontwikkeling van TB’s vooraf een gerichte opdracht verstrekt aan het Deskundigenpanel VBB-systemen.

In maart 2017 heeft de CvB Brand positief geadviseerd over invoering van de eerste Nederlandse onderhoudsnorm TB 80 Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties. 

Download hier uw versie

Lees meer op de website van het CCV.

Bron: hetccv.nl