Back to Top
Statistiek Sprinklerinstallaties 2020 en 2021 gepubliceerd

Vanaf 2008 stelt het CIBV de ‘Sprinklerstatistiek’ samen. Gebaseerd op cijfers van gecertificeerde installateurs, wordt jaarlijks de balans opgemaakt van onder andere het aantal geïnstalleerde sprinklers door gecertificeerde sprinklerinstallateurs in Nederland.

Het CIBV is bij het maken van de statistieken afhankelijk van aangeleverde gegevens. Sinds 2021 worden de gegevens direct door het jaar heen bij oplevering verzameld, zodat de statistiek meteen na afloop van het jaar gereed is. Voor de gemonteerde sprinklers van modificaties wordt een vast percentage gehanteerd.

Vanwege toenemende automatisering zijn statistieken nu sneller beschikbaar, hierdoor is er sprake van een verschuiving.

Download hier de statistiek Sprinklerinstallaties 2020-2021