Back to Top
Sprinklerstatistiek Nederland verschenen

De Nederlandse sprinklerstatistieken (2013 – 2016) zijn gepubliceerd door het CIBV.

U kunt de statistiek hieronder downloaden:

Sprinklerstatistiek 2013-2016

Als gevolg van de crisis is er een afname zichtbaar binnen de sprinklerindustrie. Na een piekjaar in 2008 met 500.000 geïnstalleerde sprinklers per jaar, lopen de volgende jaren wat achter op de economie. Ondertussen is er sprake een gestage groei, met een negatieve uitschieter in 2015, welke niet te verklaren is. De verwachting is dat de industrie in 2017 weer op het niveau van 2008 zit.

Wijziging statistiek
In 2012 is het CCV Certificatieschema VBB-systemen voor het eerst gepubliceerd. In de periode hierna, tot ongeveer 2016, is er een overgang geweest van het LPS 1233 certificatieschema naar de CCV VBB certificatieschema’s. Het heeft behoorlijk wat inspanning gekost om de gegevens van zoveel mogelijk sprinklerinstallateurs aangeleverd te krijgen.  Na het invoeren van de inspectie- en certificatieschema’s vanaf 2013 zijn er geen betrouwbare gegevens van met name branden en lekkages beschikbaar. 

Bekijk via deze link de sprinklerstatistiek van voorgaande jaren.

 

Bron: CIBV