Back to Top
Sprinklers verplicht in nieuwe parkeergarages

Op 15 september 2022 zijn in het Staatsblad 2022, 360 een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving alsmede enkele andere besluiten in verband met de brandveiligheid van parkeergarages aangekondigd. 

De wijziging voor de brandveiligheid van parkeergarages betreft de wettelijke verplichtingen van een automatische sprinklerinstallaties in parkeergarages onder specifiek slaapfuncties. Deze maatregel is doorgevoerd omdat branden in parkeergarages een reëel gevaar opleveren voor bewoners of bijvoorbeeld patiënten in ziekenhuizen. Dat risico kan alleen beperkt worden door het automatisch bestrijden van de brand. Een sprinklerinstallatie is een bronbestrijdingsmaatregel in tegenstelling tot veel maatregelen in het Bouwbesluit 2012 die effectmaatregelen betreffen. 

De NEN-werkgroep kan nu ook de norm voor de beveiliging van parkeergarages gaan afronden.  

Download het Staatsblad 2022,360
Nieuw artikel 4.223a (automatische brandblusinstallatie)

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-360.html/