Back to Top
Harmonisatiedocument Inspectierapport PGS gepubliceerd

Het CCV beheert twee inspectieschema’s voor brandbeveiliging bij opslag van gevaarlijke stoffen, passend bij de richtlijnen uit de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS). Deze schema’s gaan over inspectie van het ontwerp van de brandbeveiliging en inspectie van de gerealiseerde brandbeveiliging op locatie. Voor de uitvoering van deze twee schema’s heeft het CCV op 15 december 2022 het ‘Harmonisatiedocument inspectierapport PGS’ gepubliceerd.

Het harmonisatiedocument geeft aan waar de rapporten van de inspecties voor PGS aan moeten voldoen. Het doel is zoveel mogelijk helderheid over de brandbeveiliging te geven aan de eigenaar of gebruiker van een brandbeveiligingssysteem. Het harmonisatiedocument is opgesteld in overleg met de inspectie-instellingen en gepubliceerd na positief advies van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging. Het harmonisatiedocument gaat in op 15 maart 2023.

Kijk voor meer informatie over brandbeveiliging bij de opslag van gevaarlijke stoffen de site van het CCV.