Back to Top

De VSI ontvangt wel eens vragen over de sprinklerbeveiliging van bergingen/opslagboxen van bewoners van appartementen. De positionering en keuze van de sprinklers kunnen ertoe leiden dat een groot deel van de ruimte niet bruikbaar is voor opslag. Onderstaand voorbeeld laat dat zien, immers boven de rode lijn in de berging mogen geen spullen staan.

Projectering
Bij de projectering van sprinklers dient rekening te worden gehouden met obstructies en vrije ruimte, zodat de sprinklerinstallatie bij brand goed functioneert. Met name direct onder standaard sprinklerkoppen dient een vrije ruimte aan te worden gehandhaafd waar opslag verboden is.

Oplossing
Door de keuze van flatspraysprinklers of sidewall-sprinklers boven de deur van de berging, hebben de bewoners minimaal last van de sprinklerinstallatie.

Advies VSI
De VSI adviseert opstellers van het brandveiligheidsconcept of het Uitgangspuntendocument UPD, de beveiliging van de bergingen te specificeren. Maar ook dat in de detaillering van het ontwerp een advies opgenomen wordt voor de beveiliging van de opslagboxen/ bergingen. Zo komen in de bouw de leidingen en aansluitingen op de juiste plaats terecht. 

Bewoners zullen zo minimaal last hebben van de sprinklerinstallatie in de berging en voorkomen wordt dat de opslag de goede werking van sprinklers beïnvloed.

De leden van de VSI helpen u hier graag bij.