Back to Top
Sprinklers geven brand geen kans

Voorkòmen is beter dan genezen, dat geldt zeker voor brand. De gevolgen van een brand laten vaak diepe sporen achter waar we liever niet bij stilstaan. De gevolgen beperken zich zeker niet tot (herstelbare) directe schade maar in veel gevallen tot blijvende emotionele schade. Lijdt een bedrijfsgebouw brandschade dan kan ook de bedrijfscontinuïteit op het spel staan met alle gevolgen van dien. Neem dus preventieve maatregelen en geef brandveiligheid thuis en op je werk regelmatig aandacht! 

Beperking gevolgen brand 
Voorkomen dat er nooit brand ontstaat is niet realistisch. Het nemen van maatregelen zodat de gevolgen van een brand beperkt zijn is wel realistisch.

De VSI, onderdeel van Federatie Veilig Nederland, wil de bewustwording van de risico’s  vergroten en tegelijkertijd handvatten aanreiken waarmee de risico’s beheersbaar te maken zijn. Dat kan via een doordacht, effectief en efficiënt brandveiligheidsplan. Wanneer het nu gaat om uw persoonlijke veiligheid of de bedrijfscontinuïteit, maatregelen treffen om de gevolgen van een brand enigszins te voorspellen kan, zeker wanneer gekozen wordt voor een actief blussysteem zoals sprinklers.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt bij eigenaren, beheerders en gebruikers van gebouwen. Had de brand, ondanks het voldoen aan de wet voorkomen kunnen worden? Zo ja, is er sprake van nalatig handelen en vervolgens eventueel van aansprakelijkheid?

Brandveiligheidsvisie en BIO-mix
Brandveiligheid start met de bepaling van het gewenste brandveiligheidsniveau;  welke gevolgen van een brand zijn wel en welke niet aanvaardbaar. Met een inventarisatie van alle brandrisico’s en realistische brandscenario’s wordt met experts een vertaling gemaakt naar passende en betaalbare oplossingen.

Brandveiligheid komt tot stand door een mix van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, de zogenaamde BIO-mix. Brandwerende scheidingen, compartimentering, brandwerende coatings en beglazing zijn voorbeelden van bouwkundige maatregelen. Bedrijfshulpverlening, ontruimingsplannen, voorschriften voor opslag en inrichting en vuurdovende prullenbakken behoren tot de organisatorische. Installatietechnische maatregelen variëren van rookmelders, deurmagneten, noodverlichting, rook- en warmtafvoerinstallaties  tot andere automatische blussystemen, zoals sprinklers.

Sprinklers
Honderd procent brandveiligheid bestaat niet. Het realiseren van het gewenste brandveiligheidsniveau is maatwerk, waarbij investeringen afgewogen dienen te worden tegen het maximaal acceptabel verlies. Een goed onderhouden sprinklersysteem zorgt ervoor dat een brand geheel automatisch, zonder tussenkomst van mensen, snel en effectief wordt bestreden. Daardoor zullen de gevolgen van een brand minimaal zijn. Met sprinklers kunnen veel andere maatregelen beduidend eenvoudiger of geheel achterwege gelaten worden. Dat kunnen brandscheidingen zijn inclusief alle brandkleppen, maar ook een noodhulporganisatie welke risicogerichter werkt. De brand beperkt zich tenslotte tot een ruimte!