Back to Top
Sprinklers gelijkwaardige oplossing tegenrookverspreiding 

Een sprinklerinstallatie kan een alternatief zijn voor het invullen van de eisen met betrekking tot rookwerendheid. Royal HaskoningDHV onderzocht dit door op een andere wijze invulling te geven aan onderdelen van de NEN 6075. Onderzocht is of de rook die ontstaat tussen het ontstaan van de brand en de activering van de eerste sprinkler, kan worden afgevoerd. Dit zou kunnen betekenen dat bepaalde maatregelen, zoals gestuurde brandkleppen, achterwege kunnen blijven.

Samenvatting rapport

Het rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek naar het gebruik van sprinklers als een mogelijk alternatief voor het invullen van de eisen met betrekking tot rookwerendheid. Om de rookwerendheid te borgen moet voldaan worden aan de NEN 6075. Deze norm beschrijft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in bouwwerken. De NEN 6075 leidt in de praktijk tot de noodzaak om een reeks passieve en actieve brandveiligheidsvoorzieningen, zoals het aanbrengen van motorgestuurde brandkleppen in de luchtkanalen en kierdichtingen in rookscheidingen. In deze studie is onderzocht of, bij toepassing van een sprinklerinstallatie, op alternatieve wijze rookverspreiding voorkomen kan worden. Hierbij is gebruik gemaakt van de inzet van het reguliere ventilatiesysteem om luchtstromingen en drukverschillen te beheersen. 

Het toepassen van de NEN 6075 heeft met name veel invloed op gebouwen waar veel brandscheidingen zijn vereist. Zeker in gebouwen waar beschermde subbrandcompartimenten aanwezig zijn, omdat er sprake is van slaapverblijven (bijv. ziekenhuizen en hotels) heeft dit een grote gevolgen. Het onderzoek focust zich op dit type gebouwen.

Methode

In deze studie is onderzocht hoe de drukhiërarchie tussen aangrenzende ruimtes zich ontwikkelt en hoe rook zich verspreidt naar aangrenzende ruimtes. Hierbij is uitgegaan van een brandhaard die door een sprinkler wordt beheerst. De gevolgen van een brand in een ruimte bij het activeren van sprinklers zijn rekenkundig onderzocht. De sprinkler zorgt, door beheersing en koelen van de brandhaard en soms het blussen, voor een beperkte drukopbouw in de ruimte. Middels een sturing van het ventilatiesysteem, wordt rook afgevoerd. Om de betrouwbaarheid en de breedte van toepassing van de maatregelen te toetsen, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarbij de gevolgen van aantal varianties zijn onderzocht.

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat met een sprinklerinstallatie en het afschakelen van de toevoerventilatie bij een automatische brandmelding, de motorgestuurde brandkleppen in ventilatiekanalen achterwege gelaten kunnen worden. Ook is het niet nodig de ruimte bouwkundig rookwerend uit te voeren conform de  NEN 6075. Doordat de drukopbouw in de brandruimte wordt voorkomen en rookverspreiding door kieren niet of zeer beperkt plaatsvindt, blijkt dat in een gebouw met een sprinklerinstallatie effectief rookverspreiding naar andere vertrekken kan worden voorkomen. Hierbij blijft in geval van brand de afvoerventilatie behouden en de aanvoer wordt afgeschakeld. Op deze wijze kan voldaan worden aan de eisen zoals gesteld door de NEN 6075.

Lees of download hieronder het gehele rapport en de bijlage.