Back to Top
Rapport beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen verschenen

De Vlaamse regering heeft in december 2021 het rapport van het onderzoek naar brandveiligheid in verzorgingshuizen gepubliceerd. Een deel van dit project beoordeelde de voordelen van sprinklers. Het doel van het onderzoek was om combinaties van maatregelen te identificeren die ervoor zorgen dat bewoners van verzorgingshuizen bij brand niet worden blootgesteld aan rook. Het absoluut vermijden van rook was onpraktisch, dus het criterium was geen zichtbare rook lager dan 2,1m boven de vloer. Er werden twee evacuatiestrategieën aangepakt. Een waarbij personeel erop vertrouwde dat de bewoners horizontaal naar een ander brand- en rookcompartiment moesten worden geëvacueerd. De andere was gebaseerd op een ‘defend in place’, waarbij bewoners in hun kamers zouden blijven totdat personeel of brandweerlieden hen konden evacueren via een rookvrij traject. De combinaties van maatregelen maakten gebruik van sprinklers, rookafvoer, automatische ventilatieopeningen, brandkleppen, een rookgordijn, branddeuren, rookdeuren en brand- en rookdeuren. Het valt nog te bezien welke combinaties het meest zullen worden gebruikt, maar oplossingen met sprinklers waren het minst complex en daarom inherent het meest betrouwbaar. 

Onderzoek: Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen 
Onderzoeker: Andrea Lucherini 
Promotor: Bart Merci1 
Universiteit Gent – Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen 

Samenvatting 

Moderne infrastructuurconcepten in de zorg hebben vaak een grote graad van ‘openheid’. Dit heeft ingrijpende gevolgen op gebied van brandveiligheid, zowel op gebied van de mogelijke ontwikkeling van brand, als op het vlak van evacuatie. In deze optiek wordt binnen het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onderzocht hoe actieve brandbeveiliging (rookextractie en/of automatisch blussysteem) rookverspreiding kan beperken, met het oog op het verzekeren van de veiligheid van kwetsbare personen. Dit laat de ontwikkeling van een beoordelingskader toe voor de toepassing van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen, op basis van betrouwbare input. 

Concreet wordt een antwoord geformuleerd op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is het gewenste veiligheidsniveau in zorggebouwen voor verschillende gebruiksgroepen? 
2. Wat is een set van representatieve settings als basis voor de structuur van een beoordelingskader? 
3. Wat kan geleerd worden van de resultaten van brandproeven op ware grootte? 
4. Welke aanvullende computersimulaties moeten worden uitgevoerd om het beoordelingskader te vervolledigen? 
5. Wat kan geleerd worden van de resultaten van de bijkomende computersimulaties? 
6. Met welke combinaties van brandveiligheidsmaatregelen kan een vooropgesteld veiligheidsniveau gerealiseerd worden voor de set van representatieve cases? 

De studie steunt voornamelijk op grondige analyses van een groot aantal uitgevoerde numerieke simulaties (CFD: Computational Fluid Dynamics), rond het gecombineerd gebruik van actieve brandbeveiliging in de context van zorggebouwen, voor zorgvuldig gekozen representatieve brandscenario’s en configuraties. De studie maakt ook gebruik van eerder uitgevoerde VIPA-studies. 

Download hier het rapport