Back to Top
Publicatie nieuwe CCV-schema’s sprinkler-installaties

Op 1 juli 2019 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) versie 4.0 van de certificatieschema’s ‘Leveren en Onderhoud voor vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB)’ gepubliceerd.

De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 december 2019. De schema’s kunnen al wel direct voor certificatie worden gebruikt. De schema’s zijn te downloaden op de website van het CCV.