Back to Top
Publicatie brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen geactualiseerd

Op 21 juli 2021 verscheen de geactualiseerde IFV-publicatie ‘Brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen’. Elektrisch aangedreven voertuigen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Deze voertuigen worden ook geparkeerd en opgeladen, onder meer in parkeergarages. Het parkeren en opladen brengt een aantal specifieke veiligheidsaspecten met zich mee. In juli 2020 verscheen de eerste versie van de publicatie Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen. Deze publicatie geeft de brandweer handvatten voor het beperken van en omgaan met deze veiligheidsaspecten. 

De vernieuwde versie van 15 juli 2021 is onder andere uitgebreid met actuele resultaten van recent uitgevoerd onderzoek en te verwachten toekomstige regelgeving voor parkeergarages. Daarnaast zijn enkele hoofdstukken geactualiseerd. 


Met sprinklers voorbereid op de toekomst!

De VSI is van mening dat de brandveiligheid van parkeergarages sterk kan verbeteren met een sprinklerinstallatie. Parkeergarages zijn bijzondere gebouwen wanneer het gaat om brandveiligheid. De maatregelen die worden getroffen blijken meestal wel voldoende voor onze wetgeving, maar onvoldoende voor de gevolgschade en overlast. Bij een eventuele brand waar een elektrisch voertuig betrokken is, wordt tijd gecreëerd zodat de brandweer met meer beschikbare tijd een tactiek de brand kan bestrijden.

Brandveiligheid is een keuze!

Sprinklersystemen detecteren brand en starten automatisch met blussen, alleen daar waar brand is. Ze worden al meer dan 125 jaar toegepast in industrie, kantoren en winkels. Sprinklers hebben ruimschoots bewezen dat ze zeer effectief en efficiënt branden detecteren, bestrijden en vaak ook blussen. Sprinklers redden mensenlevens en voorkomen verlies van gebouwen en goederen.  

Ook in parkeergarages sproeien sprinklers alleen water op de plaats waar brand is. De brand beperkt zich tot één voertuig, waardoor de rook- en warmteontwikkeling sterk reduceert. De constructie van het gebouw wordt door de koelende werking van het bluswater beschermd.

Bron: ifv.nl