Back to Top
Parkeergarage Houtwal Harderwijk

Parkeergarage Houtwal voorzien van sprinklerinstallatie

De gemeente Harderwijk, eigenaar van de parkeergarage, koos tijdens de ontwerpfase voor een investering in actieve brandveiligheid.  Toen de investeringen af werden gewogen tegen de mogelijke (gevolg)schade was de conclusie snel getrokken. De gemeente kan zich de inkomstenderving niet permitteren, noch dat er voor een langere periode onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Het ontwerp van deze ondergrondse spiraalvormige garage zorgt ervoor dat het gemakkelijk parkeren is.  

Parkeergarage Houtwal telt zes ‘verdiepingen’ met 450 parkeerplaatsen, heeft een oppervlakte van ca 12000m2 en is voorzien van een sprinkler- en stuwdrukinstallatie. Alleen de sprinklers nabij het vuur gaan direct sproeien, waardoor de brand geen enkele kans heeft zich verder te ontwikkelen. Hierdoor zal te temperatuur laag blijven en zal de bouwkundige constructie gespaard blijven. De heer Huisman van de brandweer: ‘Voordeel van de sprinklerinstallatie is dat we als brandweer veilig de parkeergarage kunnen betreden via het trappenhuis met overdruk en weinig risico lopen bij de bestrijding van de  brand. Het ventilatiesysteem zorgt dat de rook snel wordt afgevoerd. Het wordt vertraagd ingeschakeld om de sprinklerinstallatie zijn werk te kunnen laten doen.’

De installatie geeft ook antwoord op de nieuwe strategie van de brandweer, waarbij het niet zomaar vanzelf sprekend is dat de brandweer de garage zal betreden.