Back to Top
ROC Twente

Het gebouw

In 2000 werd besloten om de oude gieterij en werkhal uit 1902 op het voormalige industriële complex van Koninklijke Machinefabriek Stork & Co in Hengelo te renoveren. Het industriële monument werd herbestemd tot modern, multifunctioneel onder-wijsgebouw: het Community College ROC van Twente.

Aan weerszijden van de bijzondere werkhal, ook wel de ‘kathedraal’ genoemd, met een lengte van 150 m en een oppervlakte van 3.000 m2, is nieuwbouw gerealiseerd van drie en vijf lagen hoog met een oppervlakte 52.000 m2. Dankzij een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, architect, bouwcombinatie en adviseurs, is het project binnen de vooraf gestelde tijds- kwalieits- en budgeteisen opgeleverd.

Bij het ROC komen dagelijks 4.000 tot 5.000 studenten. Naast onderwijs biedt het gebouw ruimte aan publieke functies, zoals horeca, kinderopvang en winkels. Ook worden regelmatig exposities, concerten en manifestaties gehouden.

Brandveiligheid

Hoe ga je een school waarin dagelijks duizenden mensen aanwezig zijn beschermen tegen de gevolgen van een brand? Ook de optimale bescherming van de open hal met een hoogte van 30 m was een uitdaging. Bij de renovatie van deze werkhal was geen compartimentering mogelijk, waardoor sprinklers de enige geschikte oplossing boden. Het gebouw beschikt over een uitgebreide brandmeldinstallatie en is er een ontruimingsinstallatie met gesproken woord.

Sprinklers

De opdrachtgever en het ontwerpteam kozen ervoor om het gehele gebouw te voor-zien van een sprinklerinstallatie. Dit gaf de architect een enorme ontwerpvrijheid en het brandveiligheidsniveau is door deze keuze veel groter dan het wettelijk minimum. Om de hoogte van 30 m te kunnen overbruggen, omvat de sprinklerinstallatie een zogenaamd ‘deluge sprinklersysteem’ met open sprinklerkoppen. In de nieuwbouw zijn alle ruimtes voorzien van sprinklers en zijn ventilatoren in het dak geplaatst voor de rookafwikkeling.

Voordelen

Belangrijk voordeel van de sprinklers is dat een eventuele brand geen kans krijgt om zich uit te breiden. Door de brand direct automatisch te bestrijden, blijven zowel de economische, als de materiële gevolgen in dit belangrijke industrieel erfgoed beperkt. De leerlingen staan niet in de kou, omdat de bedrijfscontinuïteit, essentieel voor het onderwijs, door de sprinklers gegarandeerd is. Er werd besloten om het ROC van Twente hier te huisvesten. Rond de bijzondere werkhal van de voormalige gieterij, met een lengte van 150 m en een oppervlakte van 3.000m2 ook wel de ‘kathedraal’ genoemd, ontstond een gebouw, waarin meer dan 9.000 leerlingen en docenten ondergebracht zouden worden.