Back to Top
NPR 2576 Functiebehoud bij brand – ‘Richtlijn voor transmissiewegen’ gepubliceerd
Na het uitkomen van NEN 2535:2017, de wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 en recent nog de NEN 2654-2:2018, is het tijd voor een nieuwe versie van de NPR 2576. Deze beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd.
 
Dit is van groot belang om een juiste en certificeerbare installatie te maken.

De noodzaak tot het aanpassen van de Nederlandse praktijkrichtlijn uit 2005 ontstond door voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen met betrekking tot het functiebehoud van transmissiewegen bij brand, waarbij de laatste wijzigingen van NEN 2575 zijn meegenomen.

 

Doel functiebehoud

Een transmissieweg is gedefinieerd als een verbinding tussen installatieonderdelen (de behuizing van onderdelen), die dient voor overdracht van informatie en/of energie. Afhankelijk van de toepassing van de transmissieweg, is functiebehoud vereist gedurende 30, 60, 90 of 120 minuten. Het doel van functiebehoud is dat er bij brand gedurende de voorgeschreven tijd geen functionaliteit uitvalt van aangesloten componenten door verstoring van de transmissieweg.

 

Bron: nen.nl
7 mei 2018