Back to Top
NEN-EN 12845 + NEN 1073 verschenen
De Europese norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties, de NEN-EN 12845 met de Nederlandse aanvulling is gepubliceerd. NEN heeft in samenwerking met het Deskundigenpanel VBB-systemen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 12845 (revisie 1) gepubliceerd.

 

Wijzigingen nieuwe NEN 1073

In deze nieuwe versie zijn een groot aantal besluiten en interpretaties van het Deskundigenpanel van het CCV opgenomen. Verder zijn NTA 8073-1 ‘Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden’ en NTA 8073-2 ‘Eisen voor toepassing van thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen’ van 2011 opgenomen. Tenslotte is NEN 1073 aangepast naar aanleiding van de publicatie in 2015 van de NEN-EN 12845 revisie 1.
De normcommissie Blusinstallaties heeft de ruim 200 regels commentaar op het concept NEN 1073 verwerkt. De volgende update van de NEN 1073 wordt volgend jaar verwacht.

 

Convenant NEN – CCV

NEN 1073:2018 vormt het eerste ‘tastbare’ resultaat van het convenant dat op 31 maart 2016 door beide partijen is gesloten teneinde de wildgroei in normen en regels voor vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) terug te dringen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.