Back to Top
NEN en CCV breiden samenwerking uit

NEN en het CCV (het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) werken sinds 2016 samen om de normen en regels voor sprinklerinstallaties eenduidiger beschikbaar te krijgen. De succesvolle samenwerking voor de sprinklerinstallaties is reden om deze te continueren en zelfs uit te breiden. 

Op 27 mei 2019 sloten directeuren Van Terwisga (NEN) en Van den Brink (CCV) twee convenanten voor een periode van drie jaar. Naast de verlenging van het convenant voor sprinklerinstallaties werd ook een convenant voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties ondertekend.

De samenwerking tussen NEN en het CCV levert duidelijke normen en voorschriften op die beter aansluiten bij de praktijk en waarin de markt rechtstreeks inbreng heeft. Ze zijn optimaal toepasbaar in het hele proces, van ontwerp tot installatie, tegen de laagst mogelijke kosten.

Praktisch en uitvoerbaar
Voor adviseurs biedt een duidelijk omschreven norm houvast om een doeltreffende brandbeveiliging te ontwerpen voor iedere situatie. Installateurs krijgen een norm die praktisch en uitvoerbaar is. En verzekeraars de zekerheid dat installaties die volgens de norm zijn ontworpen, aangelegd en onderhouden, het risico op een brand verminderen. Tenslotte wordt het voor certificatie- en inspectie-instellingen gemakkelijker om deze installaties te certificeren en te inspecteren.

Veiligheid en continuïteit
Brandblussystemen blussen automatisch een beginnende brand en brengen deze zo onder controle tot de brandweer is gearriveerd. Hierdoor kan schade aan het gebouw, de inventaris of de omgeving worden beperkt.