Back to Top

Via dit formulier kunnen lekkage’s aan sprinklersystemen gemeld worden. Deze informatie wordt (anoniem) gebruikt om elk jaar de statistieken weer aan te vullen met de laatste informatie. Deze statistische informatie wordt ook voor PR doeleinden gebruikt.

VSI leden die ieder kwartaal een update versturen, maar niet te melden hebben

    [tekst* Datumvanhetincident]

    Afwijkende omgevingstemperatuur

    Corrosief omgevingsmilieu