Back to Top
Lichtere (staal)constructies met sprinklers
Ontwikkelaars en aannemers kunnen met sprinklers veiligere gebouwen realiseren. Bovendien is de keuze voor sprinklers vaak economisch voordeliger, omdat er minder investeringen vereist zijn.
 

Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies

DGMR en Efectis stelden een richtlijn op, waarmee reductie van de brandwerendheid van (stalen) draagconstructies toegestaan is, wanneer het bouwwerk voorzien is van een gecertificeerde sprinklerinstallatie. Door de warmtebelasting van een gebouw met een sprinklerinstallatie te beperken, kan een gebouw met een lagere brandwerendheid toch aan de wettelijke eisen voldoen.

Reductie van brandwerendheid van draagconstructies wordt in de praktijk al toegepast, maar er is soms discussie over de onderbouwing. Dat zorgt voor vertragingen en risico’s in het bouwproces en soms zelfs tot een terugval naar traditionele keuzes. En dat verhoogt de brandveiligheid van Nederland niet. De richtlijn streeft naar consensus bij alle betrokkenen wanneer het gaat over de waardering van sprinklers.

Het Bouwbesluit schrijft voor dat gebouwen bij brand binnen een redelijke tijd ontruimd moeten kunnen worden. Daarvoor zijn bijvoorbeeld eisen gesteld aan de draagconstructie, specifiek in welke mate deze bestand is tegen brand. Het Bouwbesluit 2012 staat afwijken toe, indien gelijkwaardige brandveiligheid kan worden aangetoond. Door de warmtebelasting van een gebouw met een sprinklerinstallatie te beperken, kan een gebouw met een lagere brandwerendheid toch aan de eisen voldoen.

Stappenplan

In de nieuwe richtlijn worden diverse stappen doorlopen. Zo wordt niet alleen de permanente vuurlast van het gebouw beoordeeld, maar ook de uitvoeringsvorm van de sprinklerinstallatie. Zo leidt een redundante uitvoering van de bluswatervoorziening tot een hogere reductie. De richtlijn is overigens zeer conservatief. Op basis van de betrouwbaarheid van sprinklers zou feitelijk meer reductie mogelijk zijn. De richtlijn beperkt zich tot gebouwen van maximaal 70 meter hoog en wordt voorzien van praktische rekenvoorbeelden. Bij het opstellen van de richtlijn is constructief samengewerkt met vertegenwoordigers van Brandweer Nederland.