Back to Top
Lezingenprogramma tijdens Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 25 januari 2018
Vakbeurs facilitair 2018 : Kennisoverdracht brandveiligheid door VEBON-NOVB
 

Donderdag 25 januari 10:30 – 12:00 zaal 4

Presentatie 1 ‘Voordelen van actieve blussystemen’
10:30 Spreker: Arjen ten Broeke, Johnson Controls

Opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor een actief blussysteem zoals een sprinklerinstallatie. Dat is niet voor niets. De verantwoordelijke gebouweigenaren zijn zich steeds bewuster, dat onze wet- en regelgeving hoofdzakelijk beperkt is tot vluchtveiligheid.
Sprinklers bieden naast de publieke doelen ook een oplossing voor bedrijfscontinuïteit en schadebeperking. Sprinklers leveren niet alleen een hoog brandveiligheidsniveau op, maar tegelijkertijd wordt bespaard op bouwkundige, organisatorische kosten en verzekeringspremie. Het juist waarderen van actieve blussystemen levert dus voordelen op voor de verantwoordelijke gebouweigenaar.
In de sessie ‘voordelen van actieve blussystemen’ wordt stilgestaan bij de keuzemogelijkheden omtrent brandveiligheid en de voordelen van sprinkler- en watermistsystemen. Uiteraard zullen de mythes over sprinklerinstallaties worden ontkracht en voorbeeldprojecten toegelicht.

Presentatie 2 ‘Duurzaamheid beheren van gebouwen’

11:00 Spreker: Ruud van Herpen, Nieman raadgevend adviseurs
Het is mogelijk om veilige gebouwen te realiseren met een ‘afbrandscenario’. Dat wil zeggen dat in geval van brand het pand als verloren moet worden beschouwd. Publiekrechtelijk is dat toegestaan zolang de veiligheid van gebouwgebruikers en buurpercelen maar niet in het geding is.

Of met een ‘afbrandscenario’ ook duurzame gebouwen gerealiseerd kunnen worden is de vraag. Volgens de verschillende duurzaamheidslabels is dat goed mogelijk, brand is een calamiteit die geen invloed op het label heeft. In werkelijkheid is het vrijwel ondenkbaar dat een duurzaam gebouw met een afbrandscenario wordt gerealiseerd. Immers, dat beperkt de levensduur van het gebouw significant. Door gebouwen te realiseren die ‘resilient’ zijn en een dergelijke calamiteit kunnen overleven zullen een aanmerkelijk langere levensduur bezitten en dus duurzamer zijn.
Duurzaamheid, bedrijfscontinuïteit en property protection gaan hier hand in hand.

Presentatie 3 ‘Brandveiligheid en vergrijzing’

11:30 Spreker: John van Lierop, EFSN / VEBON-NOVB
Onze maatschappij vergrijst in hoog tempo en tegelijk stimuleert onze overheid dat ouderen langer zelfstandig wonen. Wanneer het om brandveiligheid gaat knelt dat. De specifieke kennis die aanwezig is wordt niet gebruikt en tegelijk wordt van hulpverleners verwacht dat zij het probleem oplossen van degene die zelfstandig thuis blijven wonen. 

Uit onderzoek blijkt dat ouderen graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. VEBON-NOVB ondersteunt deze maatschappelijke ontwikkeling en draagt bij aan (brand)veilige oplossingen. Zo zien we een enorme toename van de vraag naar woningsprinklers. Een woningsprinklerinstallatie zorgt voor een afname van meer dan 82% minder dodelijke slachtoffers en meer dan 60% minder gewonden. Binnen VEBON-NOVB werken we aan het laagdrempeliger maken van deze oplossingen en tijdens de kennissessie ‘brandveiligheid en vergrijzing’ delen wij graag de actuele inzichten en ontwikkelingen.