Back to Top
Kies voor een VSI-lid!

Eigenaren van sprinklerinstallaties hebben vele voordelen wanneer ze kiezen voor een VSI-installateur. De VSI-leden zijn allen gecertificeerde installateurs en goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ontwerpen, installeren en/of onderhouden.

Zo zorgen VSI-leden ervoor dat (digitale) tekeningen en (hydraulische) berekeningen geactualiseerd worden, mits de tekeningen en berekeningen uiteraard ook beschikbaar worden gesteld. De VSI-leden hebben ook afgesproken mee te werken aan het juist overdragen van installatietekeningen en berekeningen, inclusief de mutaties. Dat heeft voordelen bij onder andere het gecertificeerd houden van uw sprinklerinstallatie. 

Verder adviseert de VSI eigenaren en opdrachtgevers van sprinklerinstallaties goede afspraken te maken over beheer van sprinklerinstallaties zoals beschreven in Technisch Bulletin 80 ’onderhoud en beheer van sprinklerinstallaties’. Beheer is geen onderhoud. 

VSI-installateurs
Al onze leden zijn gecertificeerd volgens het CCV-certificeringsschema VBB-systemen en /of CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-systemen. Deze regelingen staan onder toezicht van de Raad van Accreditatie. De VSI-leden worden geaudit en de installaties worden individueel beoordeeld door een onafhankelijk Certificatie Instelling.

Met een VSI-installateur kiest u voor 100% zekerheid, of het nu gaat om de installatie van een nieuw systeem of om onderhoud daarvan.

VSI-leveranciers
De toeleveranciers van brandveiligheidsproducten stellen specifieke kennis van de producten en toepassingen waarmee gebouwen en objecten brandveiliger worden ter beschikking aan afnemers en adviseurs. Deze informatie is ook beschikbaar voor gebruikers en eigenaren van die gebouwen.

Met een VSI-leverancier kiest u voor kwaliteit.

De VSI maakt onderdeel uit van de Federatie Veilig Nederland en opdrachtgevers kunnen eventuele problemen voorleggen aan de klachtencommissie van de Federatie.