Back to Top
Jaaroverzicht fatale woningbranden 2020

In 2020 eisten 31 fatale woningbranden 32 dodelijke slachtoffers. “25 slachtoffers waren door een of meer beperkingen verminderd of niet zelfredzaam. Het aandeel 65+ is nog steeds boven de 50 procent: 8 slachtoffers waren tussen de 65 en 80 jaar oud en 10 slachtoffers waren zelfs 81 jaar en ouder. Bevordering van brandveilig gedrag zou zich dan ook met name op deze groepen mensen moeten richten”, aldus lector Brandpreventie René Hagen.  

Onvoorzichtigheid bij roken was in 26% van de branden de oorzaak van de brand. “Dat blijft (te) hoog, zeker omdat er sinds 2011 alleen nog zelfdovende sigaretten mogen worden verkocht. Maar de Brandweeracademie heeft in 2017 al in een onderzoek aangetoond dat deze niet werken”, vertelt Hagen. Ook een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur scoort met 26% nog steeds hoog. 

Het sluiten van binnendeuren blijkt een eenvoudige maar doeltreffende maatregel te zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij gesloten binnendeuren beduidend minder dodelijke slachtoffers vallen.

Brandveiliger meubilair

Bijna een kwart van de fatale woningbranden begon in een bank of stoel. “De Brandweeracademie maakt zich al jaren sterk voor een betere brandveiligheid van deze producten. Bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. Zo pleiten wij ervoor dat het bedrijfsleven zijn meubilair brandvertragend maakt. De overheid kan bijdragen door brandveilig meubilair en matrassen in wetgeving te verankeren en door producenten aan te sporen hun meubilair en matrassen brandveiliger te maken”, sluit Hagen af.

Download Jaaroverzicht fatale woningbranden 2020 

De Brandweeracademie verzamelt structureel cijfers over fatale woningbranden in Nederland. Daarbij werken zij samen met de bij de branden betrokken brandweerkorpsen en teams Brandonderzoek uit de veiligheidsregio’s. 

Bron: IFV

Nederland brandveiliger 

In Nederland zorgen branden in de huiselijke omgeving voor de meeste slachtoffers. Daarbij is het zorgwekkend dat het aantal gevallen met dodelijke afloop niet structureel afneemt. Veel getroffenen zijn beperkt zelfredzaam. Het voorgaande is des te schrijnender als men zou weten dat de brandveiligheid van woningen sterk te verbeteren is. 

Een sprinklerinstallatie maakt veilig vluchten mogelijk 

De VSI is van mening dat een sprinklerinstallatie hét middel is om de brandveiligheid significant te verhogen. Het is volgens haar een effectief middel vooral omdat een sprinkler alleen bij een werkelijke brand automatisch start met blussen. Uit onderzoek van NFPA blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers met minimaal 85%, het aantal gewonden met minimaal 60% en de materiële schade met minimaal 50% afneemt. 

VSI pleit voor het verplichten van sprinklerinstallaties in woningen van de kwetsbaren in onze samenleving. Juist door die risicogroep valt er vaak zelf niets te kiezen. Deze aanbeveling klemt des te meer nu de sterke tendens is, dat de risicogroep zich snel uitbreidt. Ouderen blijven immers, vaak gedwongen door overheidsbeleid, langer zelfstandig wonen.