Back to Top
Community Campus Holendrecht

Op het voormalige kantorenterrein in Holendrecht wordt een levendige verblijfsplek gecreëerd waar young professionals, studenten en jongeren kunnen wonen, werken en ontspannen.

Er worden ruim 1.550 appartementen gebouwd waarvan er circa 950 bestemd zijn voor studenten. De appartementen zijn verdeeld over drie gebouwen waar ook diverse voorzieningen zullen worden ondergebracht, zoals horeca, een supermarkt en fitness. Onder een deel van het complex komt een parkeergarage en een fietsenstalling. Het gebied tussen de drie gebouwen wordt een omgeving met veel groen en een goede verbinding naar het station.

Brandveiligheid en bewuste keuze

De opdrachtgevers stelden hoge eisen aan de brandveiligheid. De adviseurs DPA | Cauberg-Huygen en Incendio legden de eisen voor de brandbeveiliging vast. In het Uitgangspuntendocument Holendrecht Community Campus Amsterdam is het gebouw beschreven en zijn de eisen van de sprinklerinstallatie vastgelegd. Voor de gebouwen zijn uiteraard – ten aanzien van de brandveiligheid -de functionele en prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Daarbij is ervoor gekozen de parkeergarage deels te voorzien van een sprinklersysteem om daarmee op een gelijkwaardige wijze invulling te geven aan de functionele eisen met betrekking tot de brandcompartimentsgrootte.

Op initiatief van de opdrachtgevers is er bewust voor gekozen de woningen te voorzien van een automatische sprinklerinstallatie. Hierdoor zijn er voor zowel bewoners als de gebouweigenaar minder risico’s wanneer er toch onverhoopt brand ontstaat.

Sprinklerinstallatie

Alle gebouwen zijn met behulp van tunnelbouw tot stand gekomen. In de gebouwen B en C is de sprinklerinstallatie in de appartementen geheel ingestort. De sprinklerleidingen en ‘sprinklerinbouwdozen’ worden net als de andere installaties op de tunnelbekisting aangebracht, waarna de wanden en verdiepingsvloer in één stort worden gerealiseerd. Hiervoor wordt speciaal sprinklerleidingwerk gebruikt. Deze leidingen worden, voordat het beton wordt gestort, gevuld en op druk gezet zodat tijdens het betonstorten leidingen niet ingedrukt worden. De tunnelbekisting wordt na verharding van het beton en het lossen aan de voorzijde uit het bouwblok getrokken. Tunnelbouw wordt afgelopen decennia steeds vaker toegepast in dergelijke gebouwen. 

Voor het instorten zijn door de fabrikanten en sprinklerinstallateurs de afgelopen jaren speciale hulpmiddelen ontwikkeld om de sprinklers efficiënt aan te kunnen brengen.   

De aanleg van de sprinklerinstallatie is in gebouw A redelijk traditioneel. Tijdens de bouw zijn prefab badkamers geplaatst met voorbereidingen voor de sprinklers. Het prefab leidingwerk is door de installateur aangeleverd en door de badkamer leverancier verwerkt in de prefab badkamer. Het was aan de installateur om vanuit de gangen aansluitingen te maken. In die appartementen is gekozen voor zogenaamde sidewall-sprinklers (wandsprinklers) waarmee de appartementen effectief worden beveiligd tegen de gevolgen van brand. 

Het hart van de installatie is de sprinklerpompkamer en bevindt zich onder gebouw B in de parkeergarage. Via een ondergrondse leiding wordt het andere gebouw voorzien van bluswater.

De sprinklerpompkamer bevat twee sprinklerpompsets die het bluswater uit de reinwaterkelder betrekken. Deze zit weggewerkt onder de hellingbaan van de parkeergarage. 

Vijf alarmkleppen (een bevind zich in het andere gebouw) zorgen voor de verdelingen en voor de specifieke alarmering. 

De sprinklerinstallatie is ontworpen en geïnstalleerd door een gecertificeerde installateur, lid van de Verenigde Sprinkler Industrie VSI, onderdeel van Federatie Veilig Nederland. De installatie is ontworpen op basis van de Amerikaanse sprinklernormen NFPA 13 en NFPA 20. 

De sprinklerinstallatie wordt op ook ingezet voor Functiebehoud van de transmissiewegen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie (NPR 2576). 

In de sprinklerpompkamer zijn ook aansluitingen waar de brandweer mogelijk kan suppleren.

Alarmpost

De sprinklermeldingen worden doorgemeld naar de brandweer en naar de receptie in gebouw A waar 24/7 bewaking aanwezig is. Het beveiligingspersoneel in de receptie zal verantwoordelijk zijn voor de alarmopvolging. De beheerder is eerst verantwoordelijke voor storingsopvolging. Voor het opvolgen en verhelpen van storingen zijn contracten met erkende installateurs en/of leveranciers.