Back to Top

Deze video legt uit hoe een sprinklerinstallatie werkt en welke zekerheid deze biedt bij een brand, waarbij de nadruk wordt gelegd op de effectiviteit ervan in het beheersen en voorkomen van schade.