Back to Top
Het CCV publiceert versie 4.0 schema’s VBB-installaties

Op maandag 1 juli 2019 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) versie 4.0 van de certificatieschema’s Leveren en Onderhoud voor vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 december 2019. Maar de schema’s kunnen al wel direct voor certificatie worden gebruikt. Je vindt de nieuwe schema’s bij certificatie & inspectie op de website van het CCV.

Versie 4.0 heeft effect op ongeveer 50 leveranciers en onderhoudsbedrijven, die jaarlijks enkele honderden nieuwe brandblusinstallaties maken en enkele duizenden brandblusinstallaties in onderhoud hebben. Brandblusinstallaties spelen een belangrijke rol in beveiliging van grotere brandrisico’s. Zij zijn bedoeld om een beginnende brand onder controle te brengen en te houden, en waar mogelijk te blussen. Ze beginnen al met blussen voordat de brandweer ter plaatse is. Mensen kunnen zo tijdig vluchten en de schade aan gebouw, inventaris en omgeving wordt beperkt.

Automatische sprinklerinstallaties kom je vaak tegen in winkelcentra, grote winkels, grote hallen voor transport en opslag, maar ook steeds meer voor persoonlijk veiligheid in zorginstellingen en ziekenhuizen. In versie 4.0 zijn tal van wijzigingen verwerkt die de keurmerken beter toepasbaar maken. Ze zijn gebaseerd op de jongste versies van de sprinklernorm NEN-EN 12845+NEN 1073. Werken volgens het keurmerk is sinds de vorige versie verplicht. Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in paragraaf 1.6 van versie 4.0.

De schema’s kunt u downloaden via de website van het CCV

Bron: hetccv.nl