Back to Top
Harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging herzien

Het CCV heeft op 1 oktober 2020 een herzien document met harmonisatieafspraken voor inspectie van brandbeveiliging gepubliceerd.

De eerste versie van het document dateerde uit 2012. Samen met de inspectie-instellingen en de Deskundigenpanels VBB-systemen, BMI-OAI en RBI is de inhoud gemoderniseerd. Het bevat verder alle harmonisatieafspraken die afzonderlijk zijn gepubliceerd. Dit vereenvoudigt het terugzoeken.

In de praktijk komen inspecteurs situaties tegen waar de norm onduidelijk is. Dan gebruikt de inspecteur een harmonisatieafspraak of een interpretatie van de norm. Bekijk voor meer informatie de pagina Harmonisatie en interpretatie van CCV  Keurmerken.

De Commissie van Belanghebbenden Brand stemde op 29 september 2020 in met de publicatie. Het CCV is gevraagd om ook de eerdere versies beschikbaar te houden.

Het document vindt u op de website van het CCV, maar kunt u ook hieronder downloaden. 

Harmonisatie-afspraken voor Inspectie VBB-BMI-OAI-RBI – versie 2.0

Bron: het CCV.nl