Back to Top
Harmonisatieafspraak controle sprinklerkoppen

Sprinklerkoppen moeten na een aantal jaren worden gecontroleerd. Doen ze het nog wel als ze een tijd geleden in een installatie zijn gemonteerd? De termijnen hangen af van het type: soms eens in de 10 jaar of 20 jaar, soms na 25 of 50 jaar. Bij inspectie van VBB-systemen wordt hierop gelet.

Het komt voor dat een onderhoudsbedrijf niet in staat is om de vereiste controle tijdig uit te voeren. Inspectie-instellingen zouden in dat geval afkeur moeten geven. Op 29 november 2019 heeft het Deskundigenpanel harmonisatieafspraak 2019-12 goedgekeurd. De afspraak is gemaakt dat afkeur niet nodig is als er een plan van aanpak is. Daarin moet zijn vastgelegd dat de controle uiterlijk 31 december 2021 gaat plaatsvinden. Dat geeft opdrachtgevers meer ruimte om met het onderhoudsbedrijf de werkzaamheden in te plannen.

Wat is een harmonisatieafspraak?

Een harmonisatieafspraak is een afspraak voor inspectie-instellingen voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie die op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

Download hier het harmonisatiebesluit 2019-12.

Bron: website hetCCV