Back to Top
Gelre Ziekenhuis Zutphen
Het brandbeveiligingssysteem is hier helemaal toegesneden op de ziekenhuissituatie: het N III-sprinklersysteem is volledig geïntegreerd met een uitgebreide brandmeldinstallatie, terwijl in verschillende ruimten is gekozen voor pre-action. De twee elektro- pompen van de eerstegraads watervoorziening kunnen het water onttrekken aan de reinwaterkelder van ca. 200 m3.